ONGEFUNDEERD

Dat Melvin Linscheer, de voornaamste veiligheidsadviseur van het staatshoofd, zijn kort geding tegen ex-minister Eugene van der San heeft ingetrokken nadat de laatstgenoemde zijn verontschuldigingen aan hem had aangeboden, is zeker bij ons niet als verrassing aangekomen. Van Van der San, de man met de korte lont, is bekend dat hij door zijn opgekropte woede zich niet kan beheersen en daarna uitlatingen doet die kant noch wal raken . Zijn beledigingen in DNA en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van Melvin Linscheer, Chandrikapersad Santokhi, Danielle Veira, Roy Baidjnath Panday, en indirect aan de korpschef, hebben gemaakt dat zijn positie als minister van Justitie en Politie onhoudbaar werd voor de president en zijn ontslag de enige uitweg vormde. Van der San kon het werk en de vele problemen op het departement van Justitie en Politie duidelijk niet aan. Daarenboven had de man zo zijn eigen ideeën hoe hij met name het veiligheidsvraagstuk moest oplossen. De man zijn oplossingen hadden zoveel haken en ogen, dat hem erop gewezen werd dat die onder de huidige omstandigheden niet haalbaar waren. Zo werd hem duidelijk gemaakt dat de Militaire Politie en andere leden van het Nationaal Leger, onder deze omstandigheden geen opsporingsbevoegdheid toebedeeld konden worden en dat voor dit vraagstuk het beter zou zijn de politie te versterken door haar meer slagkracht te bezorgen. Dat andere hooggeplaatsten binnen justitie en de gewapende machten de man erop wezen dat zijn plannen op zijn zachtst gezegd als onwerkbaar zouden uitpakken en het karakter dragen van een politiestaat, werd als samenzwering en het opvoeren van een scenario door de ex-minister gezien. Vermoedelijk had de man geen andere oplossings-modellen voor de aanpak van het criminaliteitsvraagstuk bij de hand en realiseerde hij zich dat de tijd drong en dat vooral de kritiek van de oppositie op zijn doelmatigheid zou toenemen. Van der San voelde zich steeds verder in een isolement en het wantrouwen tegen mensen om hem heen waar hij op zou moeten kunnen bouwen, nam toe. De man geraakte er steeds meer van overtuigd dat men een web van conspiratie om hem heen aan het spannen was en daar zouden dan Linscheer en Santokhi de hand in hebben. Gezien zijn opvliegende karakter, als ‘’korte lont’’ door het staatshoofd bestempeld, was het een kwestie van tijd dat Van der San als een drieste leeuw zou uitvallen tegen vermeende saboteurs en of vijanden. Dat hij daarbij op een impulsieve en ongefundeerde beschuldigende manier tijdens een persconferentie voor de dag zou komen na zijn uitglijpartij in DNA, hadden niet veel mensen verwacht . Van der San moest zijn gramschap kwijt en deed dat op een onverantwoorde manier, zoals velen van hem gewend zijn. Echter luidde hij met de persbijeenkomst duidelijk zijn fatale glijpartij in. Een glijpartij die hem uiteindelijk zijn politieke kop zou kosten. Wat hij daar allemaal naar voren bracht, daar blijft na nog geen 48 uur nog maar nauwelijks wat van over. Nadat Melvin Linscheer hem met een kort geding had gedreigd waardoor de zaak nog zuurder voor hem zou worden, gezien hij de meeste beschuldigingen op geen enkele wijze kan staven, kwam hij met een verontschuldiging aan het adres van de veiligheidsadviseur.

Linscheer heeft inmiddels zijn advocaat geïnstrueerd het kort geding in te trekken. En het zou Van der San niet zijn om toch nog een allerlaatste beschuldiging richting Chandrikapersad Santokhi te lanceren en volharden dat die met een scenario bezig was om zijn beleid op het ministerie van Justitie en Politie te ondermijnen. Santokhi doet er, na de persconferentie van Linscheer en zijn plan naar de kortgedingrechter te stappen en de daaropvolgende verontschuldigingen van Van der San aan Linscheer, goed aan de man zijn allerlaatste aantijgingen straal te negeren. De man is op zijspoor gezet door de president en zal in politieke zin geen enkele rol van betekenis meer spelen. Het hoofdstuk Van der San en zijn korte lont, is niet alleen voor de NDP afgesloten, maar ook voor anderen die nog een bijdrage wensen te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit land.