Jogi: ’Kritiek sociale media, teken van hoop’

Sinds de straatacties van de vakbeweging niet meer worden voortgezet en de politieke protestmanifestatie van de oppositie op 20 mei is afgesloten met een verklaring, is er heel veel kritiek op zowel de oppositie als de vakbeweging.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt desgevraagd dat de kritiek, die geleverd wordt op de oppositie op sociale media, een teken is van hoop die de samenleving heeft in de oppositie. Hij geeft aan dat de oppositie na hun politieke manifestatie nu aan het evalueren is. Na de evaluatie zal de oppositie volgens Jogi bepalen welke richting zij zal opgaan. Hij benadrukt dat hij begrip heeft voor de kritiek op sociale media. “Het is het vertrouwen welke de samenleving uitspreekt in de oppositie”, aldus Jogi, die verder aangeeft dat de oppositie het vertrouwen van de samenleving niet zal breken. Jogi merkt op dat men binnen de politiek genoeg kruid in voorraad moet hebben wanneer er gekozen wordt om op jacht te gaan. Hij verklaart dat er ook naar de juiste tactieken en strategieën gekeken wordt die nodig zijn om te jagen, want het kan niet zo zijn, dat er op een grote jacht wordt gegaan, maar dat er op duiven wordt geschoten.  Regeringsfunctionarissen waaronder ook de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, scheppen een rooskleurig beeld en zeggen dat ons land uit de crisis komt. Jogi merkt op dat Hoefdraad altijd een eigen interpretatie heeft van zaken en dat het alleen maar bij woorden blijft. Hoefdraad zal volgens hem de geschiedenis ingaan als een minister op wiens woorden de samenleving nooit kon reken, en als iemand die nooit het vermogen had om datgene te doen wat nodig is om een land financieel-economisch te kunnen draaien. Als voorbeeld haalt Jogi de onlangs overleden ex-minister van Financiën, Humphrey Hildenberg en wijlen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), André Telting aan, die geroemd worden om hun grote verdiensten om Suriname uit het economische dal te halen. Jogi benadrukt dat Hoefdraad en Bouterse, Suriname wederom financieel-economisch hebben vernietigd. “Hij moet het op zijn geweten dragen, als hij eentje heeft”, aldus Jogi, verwijzend naar Hoefdraad. Hij is van mening dat Hoefdraad de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen als minister. In tegenstelling tot Hildenberg, heeft Hoefdraad volgens Jogi onze munteenheid en monetaire reserve niet kunnen verdedigen. Hij geeft aan dat Hildenberg zonder leningen Suriname uit de crisis heeft weten te halen, met als gevolg dat mensen op een aangename manier konden leven in ons land.

door Johannes Damodar Patak