GEEN HOUDEN AAN

Het werkt in alle geledingen van de maatschappij door, de devaluatie van de Surinaamse dollar ten opzichte van de dollar en de euro. In de supermarket, op de markt, in de bus, in de boot, bij de servicestations enz. Een ieder die goederen uit het buitenland hier ten verkoop aanbiedt, zal als gevolg van de devaluatie een verhoogde prijs voor zijn goederen doorberekenen. Doe je dat niet, dan werk je ten nadele van je eigen portemonnee. We hebben hier ook weer te maken met oorzaak en gevolg. De bus- en boothouders schreeuwen al maanden moord en brand dat ze niet meer kunnen rijden voor achterhaalde boot- en bustarieven. De overheid is nog enige tijd en wederom uit populistische overwegingen ingekomen met een brandstofsubsidie aan boot- en bushouders die bovendien op vele momenten veel te laat of niet werd uitgekeerd. Dit had dan ook verschillende werkneerleggingen tot gevolg. Ook het schoolbusvervoer kwam op bepaalde momenten in gevaar, omdat de overheid haar beloften voor de zoveelste keer niet was nagekomen. En zo hebben de boothouders thans aangegeven ook in beraad te zullen gaan, omdat de overheid ook met hen nog geen overeenstemming heeft bereikt voor een nieuw, meer realistisch tarief. Ook deze mensen hebben te maken met de nadelen van de devaluaties van de SRD. Weet de overheid wel wat thans een nieuwe buitenboordmotor kost? Is het haar wel bekend wat de onderdelen van een dergelijke machine kosten? Weet ze hoeveel geld er moet worden neergeteld als een veerbootje moet worden gekocht of gerepareerd? Dan willen we het nog niet eens hebben over de brandstof en de twee-takt smering voor het open houden van de operatie te water. Vanuit het departement van Openbare Werken (OW) wordt doodleuk aan de boothouders doorgegeven, dat ze rustig moeten wachten totdat de leiding van het departement tijd heeft voor het overleg om eventueel tot nieuwe tarieven te komen. Binnen het ministerie van OW en van Transport, Communicatie en Toersime, is men kennelijk niet geïnteresseerd in de hoge nood waarin de boothouders verkeren en het verlies dat zij al enige tijd lijden. Alleen wanneer het werk wordt neergelegd, heeft men dan ineens wel tijd en oor voor al hetgeen zo grievend werkt bij deze hardwerkende mensen. Hoe de regering het ook denkt te draaien of keren , de eisen tot verhogingen binnen deze hele maatschappij zullen blijven aanhouden.Of dat nou te maken heeft met tarieven of lonen. De devaluatie is de oorzaak en dit zijn de gevolgen. De regering Bouterse heeft in 2015 wederom regeermandaat gehad van het Surinaamse electoraat. In deze regeerperiode moet ze in staat zijn de verarming van dit volk te stoppen, de koopkracht te verbeteren, de op export gerichte productie van de grond te krijgen , de wisselkoersen te stabiliseren, het investeringsklimaat op te vijzelen en dient ze ook ertoe over te gaan haar rekeningen aan binnenlandse ondernemers te betalen. Als ze deze paar zaken alvast kan realiseren, zijn we op de goede weg. Wel moet ze om dit te kunnen doen, ook luisteren naar externe adviseurs die weten hoe er oplossingen gevonden kunnen worden.Blijven bouwen op het clubje van zogenaamde adviseurs waar ze tot nog toe op heeft geleund, zal ons nog verder van huis brengen en de verarming van dit volk nog verder verergeren.