SENSATIE OP Z’N BEST

Overal in het land moet er voor sensatie gezorgd worden. Hoewel bepaalde gezichten van organisaties, bonden en mensen al bekend zijn, proberen die nog altijd de samenleving iets anders dan de waarheid voor te houden. Onlangs is er bekendgemaakt dat het bondsbestuur van het ‘s Lands Hospitaal, het personeel niet meer kan ‘sussen’. Gezegd wordt dat de bond de werknemers al weken tot bedaren probeert te brengen, echter lukt dat nu niet meer. De medewerkers van het hospitaal lijken pissig te zijn, omdat de overheid haar afspraken niet is nagekomen. De overheid zou de ziekenhuismedewerkers een lumpsum van 4.000 SRD in twee tranches uitbetalen, dit zou eind april en mei moeten geschieden. Nu blijkt dat er maar een deel van de eerste tranche is uitbetaald en over de overige betaling heeft men geen duidelijkheid. Verder heeft het personeel van het hospitaal sinds april ook recht op een bedrag van SRD 375, als koopkrachtversterking, echter blijkt nu ook dat dit niet is uitbetaald. De voorzitter van de personeelsbond meent dat er donkere dagen aankomen voor de gezondheidssector en vindt het erg dat de medewerkers hun koopkrachtversterking niet hebben ontvangen. Verder zien we dat het ‘s Lands Hospitaal niet het enige overheidsziekenhuis is dat in de problemen zit, ook de andere overheidsziekenhuizen redden het niet. Sommige ziekenhuizen zijn bang om aan de bel te trekken, maar één ding staat vast: er wordt heus niet gezegd wat zich daadwerkelijk voordoet in de ziekenzorg. Maar dat is nu niet het probleem. Bepaalde vakbondsleiders hebben een dubbele agenda en zo ook deze van het bovengenoemde hospitaal. We hebben toch eerder gezien dat deze vakbondsleider een grote aanhanger is van de paarse partij en op elke activiteit van het hospitaal, worden er directe en indirecte opmerkingen gemaakt over hoe goed het beleid van de huidige regering wordt bevonden. Waarom zijn personeelsleden van een ander ziekenhuis niet in aanmerking gekomen voor een perceel? Waarom is dit hospitaal speciaal uitgekozen? Kan men een vervolg van dit project verwachten bij andere diensten? Dit zijn allemaal vragen die bij je opkomen als je een analyse probeert te maken van de vakbondsleider. Nu blijkt de regering niet in staat te zijn aan haar beloftes te voldoen, maar dat kan de vakbondsleider niet zo simpel aan zijn leden zeggen, dus voor nu moet er voor een beetje sensatie gezorgd worden. Zodat zij denken dat hun voorzitter werkelijk moeite maakt voor hen. Hij krijgt zeker wat hij verlangt door te doen alsof er een verandering nabij is, terwijl we allemaal anders weten.