REHABILITATIE, WAAR?

Het is niet vandaag dat wij gezien hebben dat het Onafhankelijkheidsplein er zwaar verwaarloosd uitziet. De grasmat vertoont grote kale plekken, een gevolg van grote evenementen, zoals die van Lustig, waar meer mensen dan ooit tegelijkertijd op het plein waren. Begin mei nam de overheid ad hoc de beslissing om te beginnen met de rehabilitatie van het Onafhankelijkheidsplein. In dat kader is er een aantal bergen zand op het plein gestort. Een week later ging de regering verder, de toegang tot het plein werd voor een ieder verhinderd doordat het plein omrasterd werd met hekken. Opmerkelijk is dat stakeholders al jaren aan de bel trekken bij de regering om ons nationale plein te rehabiliteren. Echter is dit elk jaar uitgebleven, omdat de regering van mening was dat de financiële middelen daartoe ontbraken. Nu het economisch veel slechter gaat met ons land, wordt er binnen enkele dagen besloten dat het hoog tijd is dat er gewerkt wordt aan de rehabilitatie. Opmerkelijk is dat we nu ruim vier weken verder zijn en het is de overheid niet gelukt om andere stappen, dan het dumpen van zand en hekken plaatsen, te maken. Het is ze niet eens gelukt het plein te egaliseren.
Duidelijk is dat de regering niets anders in gedachten had, dan de actievoerders te verhinderen het plein te gebruiken als protestplaats. De overheid ging hiertoe over, omdat ze bang was voor een zelfde grote opkomst als bij de eerder gehouden volksprotestmanifestatie. De organisatoren, de gezamenlijke oppositiepartijen, wilden het protest op het plein houden, maar daarvoor werd geen vergunning verleend. Nu is de vraag, wanneer gaat men aan de rehabilitatie beginnen, want het Onafhankelijkheidsplein wordt niet alleen gebruikt om wild te feesten of om acties te voeren. Er worden ook gebedsdiensten gehouden op het plein, zoals het Ied-gebed, dat volgt na de Ramadan periode. In 2013 konden onze moslimbroeders ook niet op het plein bidden, omdat er op het plein zwaar materieel was in verband met Carifesta. Welke smoes zal de regering dit jaar gebruiken? Nu al kan gezegd worden dat elke reden die bedacht zal worden, niets anders dan een drogreden zal zijn. Wilde de regering daadwerkelijk het plein rehabiliteren, dan was ze nu al klaar met de werkzaamheden. Er is zand gedumpt en het plein is omrasterd, waardoor niemand meer het plein op kan, maar verder is er niets gebeurd. Komt dit soms, omdat de rehabilitatie een aanvang nam aan het begin van de regentijd?