DOODGEBLOED

De NPS is zo goed als dood. Dit werd tijdens het volksprotest van de oppositie op 20 mei duidelijk, de kleur groen was nauwelijks te zien en Grun Dyari veranderde op een gegeven moment in het partijcentrum van de VHP. NPS-voorzitter Gregory Rusland lijkt niet in staat te zijn de ooit zo grote partij van Suriname in stand te houden. Naar onze mening is Rusland een technocraat die goed is om een ministersfunctie te bekleden, maar niet over de nodige leiderschapscapaciteiten beschikt om de partij verder te leiden. In het verleden moest je oppassen dat je niet werd vertrapt door de menigte die wijlen Jopie Pengel naar binnen bracht en die kwam om hem alleen te kunnen zien of aan te raken. Afgelopen zaterdag werd Rusland binnengehaald alsof men geen belangstelling voor hem had. Het is belangrijk dat leiders weten dat arrogantie en politiek niet samengaan, maar dat zij zich juist moeten aanpassen aan de omstandigheden van de burgers en in staat moeten zijn een bakje pindasoep met ze te eten. NPS’er Wayne Telgt doet het zelfs veel beter dan zijn voorzitter en weet de aandacht van het publiek vast te houden. Deze jongeman heeft meer stemmen behaald dan zijn voorzitter, maar werd jammer genoeg als lijstduwer geplaatst. Thans zijn velen van mening dat Telgt de NPS zou moeten leiden of Patricia Etnel. Er moet op korte termijn een verandering komen als de partij zetelwinst wil gaan behalen. Ook moet men meer gaan voor verjonging in de partij. Heel wat prominente leden verlaten de NPS. Telgt die de meeste stemmen heeft behaald in 2015, wordt niet naar voren geschoven voor de Staatsraad, integendeel kiest men voor iemand die plaats zou moeten maken voor jongeren. Voor Rusland is er werk aan de winkel, zowel persoonlijk als intern. Hij moet nu inzien dat de NPS niet zo verder kan gaan en dat hij zich zal moeten scholen om als een echte leider over te komen. Als hij hiertoe niet in staat is, dan zal hij in het belang van de partij zijn functie moeten neerleggen, want wij kunnen het ons niet permitteren dat de NDP wederom aan de macht komt om ons land dusdanig kapot te maken dat wij een tweede Haïti zullen zijn.