DE NULLEN VAN SAMSON

Drs. Guillermo Samson heeft sinds het begin van het jaar voorspeld dat de nullen achter onze SRD steeds dichterbij komen. De meningen hierover zijn verdeeld. Echter moeten wij wel erkennen dat veel voorspellingen van deze econoom vroeg of laat zijn uitgekomen. Denkt u maar aan de koersstijging, monetaire financiering, inflatie. In tegenstelling tot onze geweldige minister van Financiën, die alleen maar weet te lenen en geld weet te drukken, mogen wij gerust stellen dat Samson niet zo maar zaken uitkraamt. Keer op keer heeft hij ons erop gewezen dat zaken fout gaan met onze economie. Thans hoeft hij dit niet meer te bewijzen, gezien de huidige economische crisis. Afgelopen dinsdag zijn er twee containers van 6 meter gearriveerd bij de Centrale Bank van Suriname aan de Waterkant. Onder zware beveiliging zijn de containers binnengehaald en uitgeladen. Het vermoeden bestaat sterk dat de regering monetair gefinancierd heeft om te voldoen aan de loonsverhogingen van de ambtenaren. Met deze maatregel lijkt de voorspelling van Samson over de nullen slechts een kwestie van tijd te zijn. Samson heeft destijds na de NDP-regering Wijdensbosch en Schalkwijk, die ook enorm monetair hadden gefinancierd, samen met ex-president Ronald Venetiaan een bijdrage geleverd om de drie nullen achter de Surinaamse gulden te schrappen. De uitspraken van deze econoom dienen daarom serieus genomen te worden. Het is thans de cultuur van deze regering om ons gelief land Suriname te vernietigen. Het is slechts een kwestie van tijd, dan zal de wisselkoers wederom stijgen en de hyperinflatie zal om de hoek staan. Wij moeten ervoor waken dat wij niet een tweede Venezuela worden. Alle symptomen zijn thans aanwezig om richting Venezuela te gaan. Het is alsof deze regering zich niet bekommert om haar volk, maar gewoon doorgaat met maatregelen nemen die moordend zijn voor ons allen. Zij denkt aan vandaag en niet aan wat er morgen kan gebeuren. Wij vragen ons af hoe wij tot 2020 kunnen overleven, aangezien de zittende regering geen aanstalten maakt om het beleid drastisch om te buigen.