WAAR BLIJVEN DE MAATREGELEN, DODSON?

Alsof de regering niet weet dat de zandafgravingen buiten de vastgestelde tijden plaatsvinden, kunnen ze het maar niet bevatten dat er petities worden ingediend tegen deze activiteiten die zich vanaf februari voltrekken op Braamspunt. Concessionarissen dienen zich te houden aan de regels opgenomen in de vergunning. Zij mogen van zes uur ‘s morgens tot zes uur ‘s avonds zand afgraven. De hoeveelheid kub per week per concessionaris is ook vastegesteld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Behalve dat de regering de vergunningen heeft verstrekt in het legseizoen van de zeeschildpadden, brengen de zandafgravingen ook andere gevolgen met zich mee. Onlangs hebben bewoners van Weg naar Zee de negatieve invloed die de zandafgravingen hebben in hun gebied mogen ervaren. We weten nu inmiddels dat Braamspunt als een natuurlijke dijk dient.
Om terug te komen op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, heeft het ministerie van NH toen ervoor gezorgd dat er een controlemechanisme werd ingesteld. Zij zou erop moeten toezien dat er vooral niet na zes uur ‘s avonds zand afgegraven wordt. De vraag die nu gesteld moet worden, is: hoe effevtief zijn deze controles? Wat nu blijkt dat concessiehouders ‘s avonds doorgaan met hun activiteiten. Milieuactivisten hebben een aanklacht met beeldmateriaal van zandafgravingen in de nachtelijke uren ingediend bij de procureur-generaal en bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Nu doet de minister alsof hij niets heeft ontvangen en zegt hij uit te kijken naar het beeldmateriaal. De minister doet alsof zijn neus bloedt, terwijl hij beter weet.
De regering wist heel goed dat het legseizoen van de zeeschildpadden van april tot juni is, er is total geen rekening gehouden met het voorbestaan van deze beschermde diersoort. Het accommoderen van vrienden zodat ze makkelijk aan geld kunnen komen, is de enige taal die deze regering spreekt. Men weet dat de zaak niet klopt, vandaar dat Dodson liever achter de schermen blijft. Maar dan nog zou hij de situatie goed praten, want je moet er rekening mee houden dat de concessionarissen vrienden zijn van zijn grote baas. De parlementaire delegatie die was samengesteld om poolshoogte te nemen van de situatie daar, stelt niets voor, de leider van de delegatie weet niet eens wat er daar precies gebeurt.
Enkele zeeschildpadden zijn door de werkzaamheden al dood gegaan. Behalve dat hun eieren in gevaar komen, kampen we ook nog met mensen die deze stelen voor consumptie doeleinden. Het beetje dat we hebben, kan niet beschermd worden, want hun eigenbelang is het belangrijkste wat er is. Foei toch regering.