VUIL STAPELT ZICH OP

Zoals gewoonlijk wordt in de meeste buurten het vuil twee keer per week opgehaald, maar de laatste weken is het opmerkelijk dat in veel buurten het vuil maar niet wordt opgehaald. Dit is te zien in verschillende gebieden van het land. Eerst werd er melding gemaakt van plaatsen langs de Bronsweg, waar er maar geen vuil werd opgehaald. Ook in het centrum hebben we gezien dat er geen vuil is opgehaald. Maar niemand denkt aan de volksbuurten, waar dat ook niet gedaan is. Alle straten van Pontbuiten hebben zakken vol vuil voor de huizen staan, de vuilophaal is deze week niet geweest om het vuil op te halen. Burgers, maar ook de media kunnen geen duidelijkheid krijgen over deze kwestie. Het ministerie van Openbare Werken blijkt niet in staat informatie hierover te geven, of moet de samenleving maar zelf naar antwoorden zoeken? Op andere plekken wordt er wel vuil opgehaald, maar men vertikt het om zoals gewoonlijk in de zijwegen te gaan, waardoor het vuil blijft liggen. Is de regering soms bezig met een nieuw plan, voor wat betreft vuilophaal?
Moeten wij soms geloven dat de overheid voor de zoveelste maal haar financiële verplichtingen niet is nagekomen? Waarom is deze regering alles, behalve consistent? Regering, bent u op de hoogte van de gevolgen wat dit met zich meebrengt. Behalve dat de buurten er slordig uitzien, is dit geen gezonde situatie vooral niet voor onze kinderen in de volksbuurten, die elke middag buitenspelen.
Het opgestapelde vuil is een broedplaats voor veel ziektekiemen. Als regering dient u te weten dat een gezond milieu, het leven van uw burgers verbetert. Er wordt zoveel geld verspild aan dingen die niet van belang zijn, waarom kunnen die gelden niet gebruikt worden om schulden te voldoen, zodat aan deze basisbehoeften van het land voldaan kan worden. Meneer de minister, het wordt tijd dat u minder kabaal maakt en meer aan het werk gaat, zodat u een tevreden volk kunt hebben.