Etentje SZVB-bestuur en arbitrage functionarissen en wedstrijdsuppoosten

Op dinsdag 16 mei 2017 heeft het SZVB bestuur een etentje gehad met de arbitrage functionarissen en wedstrijdsuppoosten. Deze activiteit was reeds lang in de planning. Tijdens het etentje heeft het SZVB-bestuur haar visie gegeven over de ontwikkeling en bijbehorende ontwikkelingstrajecten voor de arbitrage functionarissen binnen de zaalvoetbalsport. Tevens is de noodzaak voor update van enkele procedures aangegeven. De coördinator van de scheidsrechterscommissie heeft op de avond feedback gegeven over de bijeenkomst medio mei met de vertegenwoordigers van de verschillende lidverenigingen van de SZVB. De coördinator heeft eveneens uitleg gegeven over de afspraken die zijn gemaakt met de lidverenigingen die raakvlakken hebben met de wedstrijdleiding. De arbitragefunctionarissen hebben unaniem aangegeven zin te hebben in het nieuwe seizoen en te werken aan continue verbetering van de kwaliteit van de arbitrage in algemene zin.

SZVB vertegenwoordigd bij netwerkbijeenkomst  International Sports Aliance

Op woensdag 17 mei 2017 heeft de Nederlandse ambassade in samenwerking met de International Sports Aliance (ISA) een netwerkborrel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie gehouden over het sportbeleid van de ISA en de ambassade. Eveneens is er een plenair gebrainstormd over de beschikbaarheid van fondsen voor de verschillende stakeholders en de manier waarop deze in aanmerking kunnen komen hiervoor. Verschillende sportbonden, buurtstichtingen en belangenorganisaties die te maken hebben met jeugdontwikkeling waren uitgenodigd voor deze meeting. Ook de SZVB was vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst en heeft voorstellen aangedragen in zake het optimaliseren van de onderlinge samenwerking en transparantie van bestedingen.