Open Blitz toernooi Het Jonge Paard geslaagd

De prijswinnaars in de Topklasse. Vlnr.: Avikaar Malgie, Kelvin Finkie, Imaan Kalidjo en WCM Reyna Frijde. (Foto: Het Jonge Paard)
Het Open Blitz toernooi dat de schaakver-eniging Het Jonge Paard (HJP) afgelopen za-terdag in het kader van haar 45-jarig bestaan heeft georganiseerd, is een geslaagde acti-viteit geworden. Het toernooi werd afge-werkt in de Conferentiezaal van Zanderij 1. In totaal namen 30 schakers deel aan dit toernooi, dat verdeeld was in een Topklasse, Sub-topklasse en een Beginnersklasse. Het werden 11 spannende ronden en vanwege de snelheid waarmee er gespeeld moet worden bij het Blitz schaken bleven de vele verrassingen op het schaakbord niet uit.
In de Topklasse ging de strijd om het kampioenschap tussen Avikaar Malgie en Kelvin Finkie. Beide eindigden met een gelijk aantal punten. Door toepassing van het tie break systeem “Direct Encounter” werd Malgie winnaar van de Topklasse. In de Sub-topklasse ging de strijd tussen Anthony Jubi-thana en Rudie Rijsdijk. Doordat Jubithana in hun onderlinge treffen wist te winnen van Rijsdijk, legde Jubithana beslag op de eerste plaats in de Sub-topklasse.
Het toernooi stond onder leiding van de HJP-da-mes WCM Reyna Frijde en WFM Rosangela dos Ra-mos bijgestaan door Xamira Ra-ghoebier en had een zeer vlot verloop.
Bij de prijs-uitreiking memoreerde HJP-voorzitter Ricardo dos Ramos de bijdrage die de club heeft gele-verd aan de schaakontwikkeling in Suriname. De dag werd beëindigd met een gezellig samenzijn.
De prijswinnaars zijn als volgt:
Topklasse: 1.Avikaar Malgie, 2.Kel-vin Finkie en 3.Imaan Kalidjo. Beste Dame : WCM Reyna Frijde.
Sub-topklasse: 1.Anthony Jubitha-na, 2.Rudie Rijsdijk en 3.Devon Muller. Beste Dame: Vivian Chou.
Beginnersklasse: 1.Yannick Karto-dikromo, 2.Chinara Codrington en 3.Kymora Jubithana.