Verhoogde royalty’s bouwmaterialen brengt positie aannemers in gevaar

Abop-parlementariër Marinus Bee, vroeg gisteren aan de regering hoeveel leningen zij nog van plan is te sluiten in de komende periode. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, was gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) niet aanwezig. Bee zei dat er geen officiële reden is gegeven waarom de minister afwezig is. Hoefdraad vertoeft momenteel in Saoedi-Arabië waar hij een onderhoud heeft met vertegenwoordigers van de Islamitische Ontwikkelingsbank over het financieren van het transformatieproces van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) naar het Academisch Medisch Centrum (AMC). Bee zei dat er 5.4 miljard geleend is via Staatsolie N.V. en dat hij over informatie beschikt dat het bedrijf slechts 2.1 miljard heeft gebruikt. Hij wil van de regering weten waar de rest van de lening gebleven is. Bee zei dat Hoefdraad vorige week een ieder heeft verrast met de mededeling dat onze betalingsbalans de steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet meer nodig heeft en dat de inflatie onder controle is. Hij bracht de aanwezigen in herinnering dat Hoefdraad geregeld had, dat zolang de monetaire reserve niet onder de 500 miljoen is, het goed is. Echter merkte de Abop-parlementariër op dat de monetaire reserve nu onder 400 miljoen is. Hij vraagt zich af of wij ons nu wel zorgen moeten maken, of als de minister van mening is veranderd? Bee hield het parlement voor dat NDP-parlementariër Andre Misiekaba, eens gezegd heeft dat wanneer de koers boven SRD 5 is, dan is het ondraaglijk. Hij wilde specifiek van de regering weten hoe zij de koers weer onder de SRD 5 gaat brengen. Bee benadrukte dat er nog steeds mensen zijn die hun huishuur in vreemde valuta moeten betalen, ondanks dat het onlangs verboden is. Hij zei dat het volk niets heeft aan geweldige plannen en studies, maar maatregelen wil zien waardoor ze uit de armoede kan komen. Bee zei dat er overal ter wereld armoede voorkomt, maar er wordt volgens hem van de regering verwacht dat er gewerkt wordt om dit te minimaliseren. Hij bracht ook onder de aandacht het gigantische overheidsapparaat dat de staat enorm veel geld kost. Hij stelde de regering voor om de landbouw te stimuleren door de overtollige ambtenaren vrij te geven met behoud van hun salaris om aan landbouw te doen en hun dienst bij de overheid dan langzaam af te bouwen. Bee werd ondersteund door DNA-lid Raymond Sapoen, die voegde eraan toe dat er vooral naar de staatsbedrijven gekeken moet worden, welke wel en niet geprivatiseerd moeten worden. Sapoen benadrukte dat het niet zo moet zijn dat 200 tot 500 ambtenaren uit dienst worden gehaald, terwijl er een directeur wordt aangetrokken een die totaal salaris van de 200 tot 500 ambtenaren zal verdienen. Bee vroeg de regering verder welke belastingverhogende maatregelen in de pijplijn van de regering zitten, hoe zij de veiligheid van burgers garandeert en meer duidelijkheid over het ‘Sut trowe’ beleid van de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San.

door Johannes Damodar Patak