NH heeft alternatieven voor zandafgravers Braamspunt

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) onder leiding van Regilio Dodson, heeft alternatieven voor zandafgravers van Braamspunt. De vergunningen van de vier zandafgravers die in dit natuurgebied opereren, lopen tegen augustus af.

De minister stelde het parlement ervan op de hoogte dat het ministerie in de tussentijd meer grond- en steenslagconcessies heeft uitgegeven. Het afvalproduct van deze operaties kan gebruikt worden voor de wegenbouw. De zandafgravers kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken, gezien de schelpen te Braamspunt vooral populair zijn in de wegenbouw.

Of de zandfagravingen te Braamspunt na augustus definief worden stopgezet, is nog onduidelijk. De minister repte met geen woord hierover. Wel zei hij rekening te houden met de rapportage van de parlementaire delegatie die in maart een bezoek heeft gebracht aan het gebied. “Ik sta achter het standpunt van De Nationale Assemblee (DNA)”, aldus de minister.

In de rapportage van de delegatie wordt onder andere afgeraden de vergunningen na augustus te verlengen. Verder wordt aangegeven dat het gebleken is dat de schildpadden die op de stranden aan de Surinaamse kust hun eieren komen leggen in visnetten verstrikt raken en worden gedood. De aanbeveling die hieruit voortvloeit, is dat met vissers er overleg wordt gevoerd over het instellen van zones waar er niet mag worden gevist met netten.  De regelgeving ten aanzien van het gebruik van visnetten moet daarom ook dringend worden aangepast.

-door Seshma Bissesar-