‘Schoolgaande jongeren dupe van verhoogde bustarieven’

De tariefsverhoging van de particuliere lijnbussen is vandaag ingegaan. Hoewel de verhoging noodzakelijk was voor de bushouders, zijn er toch veel mensen die zich niet terug kunnen vinden in deze verhoging. NPS-parlementariër Patricia Etnel, is zich ervan bewust dat ook de bushouders het moeilijk hebben, dus een tariefsverhoging was inderdaad nodig volgens haar. Het gevolg is wel dat mensen die gebruik maken van de particuliere lijnbussen, nu dieper in hun zak moeten te gaan.

Ze geeft aan dat de schoolgaande jongeren deze tariefsverhoging meer zullen voelen, omdat het openbaar vervoer en schoolvervoer van de overheid volgens haar niet deugt. Etnel is van mening dat er niet geïnvesteerd wordt in deze sector.

“De bevolking kan dan niet terugvallen op het openbaar vervoer, omdat het slecht geordend is”, geeft de parlementariër aan. Ze haalt aan dat het volk hierdoor aangewezen is op de particuliere bussen.

Etnel zegt dat met de huidige situatie, er geen kans is dat er verbetering komt in het openbaar vervoer en schoolvervoer, gezien het feit dat het land nu bijna failliet is. “De president is niet in staat het land internationaal te verkopen, maar wel uit te verkopen. De regering is niet in staat de situatie in het land te bolwerken”, aldus de NPS’er.  Desondanks kijkt ze uit naar de oplossingen van de regering om de schoolgaande jeugd tegemoet te komen.  De schoolgaande jeugd geeft aan dat de verhoogde bustarieven nijpend zijn voor hen. De West heeft met Priscilla en Michelle gesproken die beiden een universitaire opleiding volgen. Priscilla geeft als werkende student aan dat zij met het oude bustarief al maandelijks niet meer uitkwam, laat staan met het nieuwe tarief. Priscilla, die afhankelijk is van bootvervoer vanuit Commewijne naar de stad en dan vervolgens met de bus naar het werk en naar school gaat, merkt op dat ze nu alleen voor de transportkosten werkt. Michelle, die daarentegen gebruik maakt van een studielening, geeft te kennen ook niet rond te zullen komen met de nieuwe bustarieven. Ze wijst erop dat veel bushouders na 21.00 uur ‘s avonds een ander tarief hanteren, waardoor ze nu veel meer zal moeten uitgeven.

door Richelle Mac-Nack