Lichte toename monetaire reserve

De monetaire reserve van Suriname is per 30 april 2017 toegenomen met USD 8,7 miljoen in vergelijking met een maand eerder. Uit de meest recente statistieken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), blijkt dat de monetaire reserve per ultimo januari 2017 een stand heeft van USD 392,8 miljoen. De USD399 miljoen aan huidige monetaire reserves is, zoals blijkt uit de CBvS statistieken, opgebouwd uit: USD310,4 miljoen foreign currency reserves (deviezenreserve), USD37,8 miljoen aan Special Drawing Rights (bijzondere trekkingsrechten bij het IMF), USD 12,6 miljoen voor de IMF-reservepositie en USD32 miljoen goud (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped).

De lichte stijging van onze monetaire reserve wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de deviezenreserve met USD 5,5 miljoen en de goudreserve met USD 2,7 miljoen. De goudreserve is gestegen vanwege een toename in het volume van 23.000 naar 25.000 of fine troy ounces. De overige componenten van de monetaire reserve, te weten de bijzondere trekkingsrechten bij het IMF en de IMF-reservepositie, zijn gestegen met respectievelijk USD 0,4 miljoen en USD 0,1 miljoen. De monetaire reserve kent sinds juli 2016 kleine maandelijkse fluctuaties binnen de bandbreedte van USD 350 miljoen en USD 398 miljoen. Desondanks heeft internationale kredietbeoordelaar Standard &Poor’s (S&P) in haar rapport d.d. 25 april 2017 aangegeven dat ons land een gebrek aan monetaire flexibiliteit heeft. Voorts geeft S&P aan dat de CBvS weinig monetaire tools heeft om grote invloed uit te kunnen oefenen op de macro-economische omstandigheden.