Bewoners Danny’s Villapark willen bespoediging rechtszaken

Bewoners van Danny’s Villapark willen dat het Hof van Justitie van Suriname, de lopende rechtszaken bespoedigt.

In een brief wijzen ze het hof erop dat ze al jaren verwikkeld zijn in slepende rechtzaken, waarbij tot op heden geen structurele oplossingen zijn bereikt. “Het is zenuwslopend dat tot op de dag van vandaag er geen oplossing wordt bereikt in deze kwestie. Wij leven dagelijks in onzekerheid”, zegt buurtbewoner Vidjai Gauri, terwijl hij de brief overhandigd aan de redactie van De West. De brief is ondertekend door meerdere bewoners van het project.

De bewoners die de dupe zijn geworden van malafide handelingen van wijlen de verkavelaar Surinder Mungra, vinden dat de overheid het project terug moet eisen. “Er zijn teveel handelingen gepleegd die rechtsongeldig zijn”, aldus Gauri.

Enkele rechtsongeldige handelingen zijn de valse perceelkaarten en valse verkoopkaarten, ook de metingen van de landmeter laten de wensen over. Nadat Michelle Lau-Kerssenberg, de advocaat van de nieuwe eigenaar, de Stichting Mozes en Joshua, in actie kwam, kon voorkomen worden dat eigenaren van percelen en woningen hun bezit kwijtraakten aan de schuldeisers.  Ook de nieuwe eigenaar wil af van de zenuwslopende rechtszaken. Lau-Kerssenberg heeft ook een brief gericht naar het Hof van Justitie, waarin ze hetzelfde verzoek doet, evenals de buurtbewoners. Zij beroept zich op de perceelomschrijving die volgens haar totaal niet klopt. Hierdoor kunnen de percelen niet worden geveild. Zij doet daarom ook een beroep op het hof om de percelen te ontlasten van alle lasten. Zodra dit is geschied, zullen de bewoners zelf met de nieuwe eigenaar, Iwan Holder gaan onderhandelen, zodat ze hun bezit kunnen behouden. Na vier jaar moet dit probleem eindelijk worden opgelost, vinden de bewoners. Ze hopen dat president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie, wel invulling geeft aan dit verzoek.

-door Seshma Bissesar-