‘Maskers als bescherming tegen rancune, geen wijs besluit’

De Pertjajah Luhur (PL) heeft bekendgemaakt maskers ter beschikking te stellen voor degenen die deel willen nemen aan de volksprotestmanifestatie van 20 mei. De maskers beschermen de identiteit van de deelnemers en kunnen gedragen worden door hen die bang zijn voor rancune of intimidatie vanuit de regering. Hugo Essed, advocaat, vindt dit geen wijs besluit, omdat het volgens hem moeilijker zal zijn de algemene orde te handhaven. Essed vreest voor het gevaar dat kan dreigen als er binnen de groep demonstranten, gemaskerde burgers zijn met kwade bedoelingen.

De ordedienst zal volgens hem moeite hebben met het herkennen van hen die zich niet of minder vreedzaam gedragen. Essed benadrukt dat hij geen calamiteiten verwacht en dat de personen niet per se kwade bedoelingen hoeven te hebben, maar zegt dat dit besluit organisatorisch gezien niet verstandig is. Hij is verder ook van mening dat mensen die angst hebben voor rancune of intimidatie, gewoon thuis moeten blijven en niet moeten meedoen, omdat zij geen strijd moeten aangaan indien zij zich bang voelen. Hij vindt dat zij vooral niet hun gezicht moeten verbergen vanwege de eventuele gevolgen die dit kan hebben. “In artikel 71 van de Politiestrafwet is het gemaskerd verschijnen op de openbare weg niet toegestaan”, zegt Essed. Gezien de protestmanifestatie van 20 mei in Grun Djari wordt gehouden, is dit volgens Essed niet van toepassing, omdat het dan om een privéterrein gaat. Desondanks blijft hij erbij dat mensen elke strijd met open vizier tegemoet moeten treden.

door Priscilla Kia