‘Geen vrees voor opkomst protestmanifestatie door locatiewijziging’

Hoewel de oppositionele partijen de protestmanifestatie van 20 mei aanstaande, aanvankelijk wilden houden op een plek die politiek neutraal is, hebben zij uiteindelijk gekozen voor Grun Dyari, het partijcentrum van de Nationale Partij Suriname (NPS). Chan Santokhi, VHP-voorzitter, zegt desgevraagd geen vrees te hebben voor een mindere opkomst, nu zij een partijcentrum als locatie hebben gekozen.
Santokhi zegt dat ze al bezig waren met mobiliseren, maar dat zij dat zullen intensiveren. “De VHP heeft gisteren vergaderd en er is geen bezwaar over Grun Dyari als locatie. De andere politieke partijen en organisaties hebben ook aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de locatie, dus de moraal is nog steeds hoog”, zegt Santokhi. Hij stelt dat alleen de locatie gewijzigd is, het doel is ongewijzigd gebleven. “Persoonlijke gevoelens moeten ondergeschikt gemaakt worden aan het groter belang”, benadrukt Santokhi.
Op de vraag waarom er voor Grun Djari is gekozen, zegt de VHP-voorzitter dat zij een locatie wilden die dicht bij het centrum was met logistieke voorzieningen en die gemakkelijk bereikbaar zou zijn voor het publiek. “Het aanvragen van een vergunning had geen zin meer, omdat die allemaal werden afgewezen. Er is dus gekozen om bijeen te komen op een plek waar wij geen vergunning voor nodig hebben”, zegt Santokhi.
Volgens hem hadden de partijen keuze uit vier tot vijf locaties, die allemaal politiek neutraal zijn. Santokhi zegt dat zij graag een openbaar terrein wilden, omdat het om een vreedzaam volksprotest gaat dat gericht is tegen het wanbeleid van de regering. De bedoeling is dat het protest zoveel mogelijk mensen aantrekt, vandaar dat in eerste instantie gekozen werd voor een openbare locatie. Uiteindelijk is daarvan afgezien, omdat de vergunning toch niet verleend zou worden.
De leiders van de vier oppositionele partijen; NPS, VHP, ABOP en PL, hebben na inventarisatie en overwegingen, zoals intimidatie van de overheid, machtsvertoon van de ordemachten, veiligheid van de participanten en inzichten uit de hearings met de maatschappelijke en functionele groepen, gekozen voor Grun Dyari als locatie en roepen de samenleving op om massaal te participeren aan deze volksprotestmanifestatie.

door Priscilla Kia