Naarendorp over opkomst protestactie Nickerie: ‘Het zaad moet nog ontkiemen’

De vakbeweging heeft de afgelopen zaterdag een protestactie georganiseerd in Nieuw Nickerie. De opkomst bij deze protestactie was erg laag. Ongeveer 125 mensen hebben deelgenomen aan de actie waarvan een deel afkomstig was uit Paramaribo. Robby Naarendorp, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), zegt dat de vakbeweging tijdens de eerste protestactie in Nickerie een zaad heeft gezaaid dat nog moet ontkiemen.

Naarendorp zegt dat niet iedere actie evenveel mensen zal aantrekken. “Niet elke actie zal duizenden mensen aantrekken. Het zaad moet zich verder ontwikkelen. Het feit dat mensen zijn komen opdagen, geeft aan dat er mensen zijn die ontevreden zijn in Nickerie”, zegt Naarendorp. Hij geeft aan  niet te weten waaraan het heeft gelegen dat de mensen niet in groten getale zijn verschenen, maar zegt wel dat de Nickerianen hebben laten weten dat zij bedreigd zijn geworden. “Velen hebben een huis of grond aangevraagd, terwijl anderen banen zijn beloofd. Aan hen werd gezegd dat zij dit alles niet zullen krijgen, mochten zij deelnemen aan de acties. Dit is wat ik me heb laten vertellen.”

Het protest is om 11.00 uur ’s morgens gestart waarbij de demonstranten begonnen te lopen van Sattvika in Nieuw Nickerie naar het centrum van het district. De mensen werden in de regen door de actieleiders toegesproken op het Volksplein.

Er werd flink afgegeven op het beleid van de regering, ook zei de vakbeweging dat zij elke gelegenheid zal benutten om de regering duidelijk te maken dat het zo niet verder kan.

Naarendorp zegt verder dat er een aantal structuren en bonden in Nickerie aanwezig zijn die acties kunnen ondernemen, die zij altijd de nodige ondersteuning zullen geven. Hij liet ook weten dat de vakbeweging in de eerste helft van deze week een evaluatie zal hebben over de afgelopen protestactie, waarna zij zullen kijken wat de volgende stappen zullen zijn. “De strijd gaat ongeacht de omstandigheden door”, aldus Naarendorp.

-door Priscilla Kia-