Langer dan een week geen vuilophaal te Brownsweg

Het is niet de eerste keer dat buurtbewoners van Brownsweg, Brokopondo, last hebben van een enorme stank, omdat het huisvuil niet regelmatig wordt opgehaald. De West heeft van betrouwbare bronnen vernomen, dat er op elke hoek vuilniszakken staan in het ressort Brownsweg. Er is langer dan een week geen vuil opgehaald. In januari vorig jaar was er ook een geval waarbij wijlen vuilophaal contractor, Imro Pokie (meer bekend als Abotto), die het district Brokopondo onder zijn verantwoordelijkheid had, meer dagen in een week nodig had om het vuil op te halen. Twee dagen in de week, de dinsdag en de vrijdag, vond hij niet voldoende. Na zijn overlijden nam zijn jongere broer Chris Pokie het over. De West verneemt dat de plaatselijke ondernemer C. Pokie, het contract eenzijdig heeft opgezegd vanwege de betalingsdiscipline van de overheid. Hij was het contract aangegaan met het districtscommissariaat Brokopondo. Nu blijkt, dat de districtsleiding iemand anders vanuit de stad heeft aangetrokken, waardoor het huisvuil niet op regelmatige basis wordt opgehaald. De stank is zo enorm dat Brownsweg nu op een aasgierenstad begint te lijken. De buurtbewoners maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s. Nadat De West gesproken had met het districtscommissariaat, werd er meteen contact gemaakt met de nieuwe contractor (Wikash). De districtscommissaris was niet in het dorp in verband met de begrafenis van de granman. Het districtscommissariaat liet daarna weten dat de nieuwe contractor in gebreke was gebleven vanwege problemen met zijn vervoer, waardoor hij het vuil niet had kunnen ophalen. Hij zou echter terstond een aanvang maken met de vuilophaal.

-door Kimberley Fräser-