Etnel: ‘Hoefdraad ziet bun bigi joembi’s bij daglicht

Onlangs heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in De Nationale Assemblee (DNA) gezegd dat ons land bezig is te herstellen van de economische crisis. NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt desgevraagd dat Hoefdraad niet weet waarover hij praat en dat hij geen spoken, maar ‘bun bigi joembi’s ziet in daglicht. Zij benadrukt dat de economische situatie erg slecht is in ons land en zegt dat er sprake is van een tikkende tijdbom, die ons in een totaal andere, negatieve richting zal brengen. Etnel merkt op dat de regering, met name Hoefdraad, zich helemaal niet aan de regels houdt. Zo is zij ervan overtuigd dat er momenteel zwaar monetair wordt gefinancierd. Dit zegt zij op basis van de inkomsten van de staat die niet zijn toegenomen. Etnel haalt aan dat er geen valuta binnenkomt en dat de prijzen van grondstoffen verder aan het dalen zijn op de wereldmarkt, waardoor volgens haar de regering geen andere keus heeft dan meer ongedekt geld te gaan drukken. De NPS-parlementariër is van mening dat de minister van Financiën geen zand, maar grote blokken in de ogen van het Surinaams volk gooit, met als gevolg dat wij richting een zeer diep economisch ravijn gaan. Ook stoort zij zich aan hetgeen Hoefdraad DNA heeft voorgehouden, alsof het de regering is die de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft stopgezet, terwijl volgens haar het omgekeerde het geval is. Etnel is ervan overtuigd dat dit verregaande internationale consequenties zal hebben voor ons land. Zo zullen volgens haar buitenlandse investeringen uitblijven en ook zullen geen buitenlandse leningen meer verstrekt worden. Zij benadrukt dat het nu overduidelijk is dat er afgerekend moet worden met deze leiders. Hoefdraad is volgens Etnel een van de eersten met wie het volk moet afrekenen, daarna volgen alle mensen die pretenderen dat alles soepel gaat met ons land. “Of u kiest voor achteruitgang of u kiest voor vooruitgang. Als u zegt dat u voor het diepe economische ravijn kiest, dan blijft u thuis, maar als u gaat voor voortuitgang, dan dient u 20 mei aanwezig te zijn tijdens de protestmanifestatie van de oppositie”, aldus Etnel.

-door Johannes Damodar Patak-