‘President bedenkt allerlei coups om protesten te dwarsbomen’

De vergunning voor het Kerkplein die de oppositionele partijen hadden aangevraagd voor de protestmanifestatie van 20 mei, is niet verleend. Volgens Edward Belfort, Abop-parlementariër, bedenkt de president steeds weer coups om protesten te dwarsbomen. “Het volk kan de armoede niet meer aan en wenst op straat te komen, maar dat wordt tegengewerkt. De president kan de realiteit gewoon niet aan”, zegt Belfort. “Het is een schandelijke vertoning van de president. Als je geen vergunning aanvraagt, word je gearresteerd. Nu wordt er een vergunning aangevraagd en worden er allerlei drogredenen gebruikt om de protesten te dwarsbomen”, benadrukt Belfort. Hij zegt dat er bergen zand op het plein gestort zijn om het te doen voorkomen alsof het plein gerehabiliteerd wordt.

Belfort noemt de argumenten die gebruikt zijn voor de weigering, drogredenen. “Het is de grondwettelijke taak van de politie om voor orde en rust te zorgen en die had aangegeven geen bezwaar te hebben”, zegt Belfort. Ook de informatie die Veira zou hebben gekregen dat kwaadwillligen misbruik zouden maken van de situatie om aanslagen, brandstichting en vernielingen te plegen, vindt Belfort niet steekhoudend. “Dat is geen reden om de vergunning te weigeren.

de politie en de brandweer moesten gewoon geïnformeerd worden om op stand-by te staan. In dit geval kunnen er gewoon duidelijke instructies gegeven worden aan de leiders van de protestmanifestatie en hun ordedienst”, geeft Belfort aan.

Volgens Belfort gebruikt de president Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, voor het uitvoeren van zijn belangen, net zoals hij de districtscommaris van Paramaribo had gebruikt voor de weigering van de vergunning voor het Onafhankelijkheidsplein.

“Bouterse is duidelijk bang voor de massa. Ik neem het Veira niet kwalijk, ze zit in een dilemma, want Bouterse loopt overal mensen te misbruiken”, zegt Belfort.

Veira gaf aan dat het AK-stadion geschikt is voor de protestmanifestatie, omdat alle faciliteiten zoals zitplaatsen en sanitair daar aanwezig zijn. Belfort zei dat hij zelf geen probleem heeft met  het AK-stadion. “De protestmanifestatie van 20 mei gaat beslist door. Het is een teken dat het volk moe is van Bouterse”, aldus Belfort.

door Priscilla Kia