POLITIEKE MANIPULATIES

Bushouders worden steeds de dupe van politieke manipulaties. Door ontevredenheid binnen het openbaar vervoer is er een actiecomité ontstaan. Hoewel men al zolang pleit voor verbetering, komt er steeds niets van terecht. Mede door de handelingen van de PLO-voorzitter, is het al enige tijd overduidelijk dat de belangen van de bushouders niet hoog staan op de agenda van de organisatie. Op de bushoudersvergadering die donderdag werd gehouden, zijn de leider van de actiegroep en drie andere bushouders niet toegelaten. Waarom moet je als voorzitter de toegang weigeren aan enkele bushouders als het voorstel voor de nieuwe bustarieven goedgekeurd dient te worden op de vergadering? Er is maar één antwoord hierop mogelijk, namelijk: de PLO-voorzitter wilde geen discussie over de nieuwe tarieven, want zijn wil moest hij kunnen doordrukken. Hoe kan er een besluit genomen worden over nieuwe tarieven, als niet eens 20 procent van alle bushouders aanwezig was. Werkt de voorzitter van PLO in het belang van de bushouders of in het belang van de regering? Met het bovenstaande heeft hij donderdag wederom bewezen, dat de wil van de regering doorgedrukt moet worden. Door deze zet van de voorzitter denkt men dat de bushouders het voorstel van de regering hebben geaccepteerd. Het is alom bekend, dat wanneer de leiding van een bond, akkoord gaat met de voorstellen van de tegenpartij, zij worden gewaardeerd daarvoor. In dergelijke gevallen krijgen deze ‘uitvoerders’ de beschikking over diensten, die ze onder geen enkele voorwaarden zullen weigeren. Soms worden luxe goederen aangeboden. Dat is wel te betreuren, maar het is de naakte waarheid dat sommige leiders van bonden zich laten omkopen. De leden van zo een organisatie en de samenleving staan er niet bij stil hoeveel van deze zogenaamde leiders een dubbele agenda hebben, waar het eigenbelang voorkeur heeft. De PLO-voorzitter heeft voor SRD 0,35 cent tariefsverhoging vanaf januari onderhandeld. Blijkbaar hebben de onderhandelingen niet veel opgeleverd en waren ze niet effectief. Als de PLO een democratisch beleid voert in de bushoudersorganisatie, waarom hebben dan niet alle bushouders de mogelijkheid om lid te worden van de PLO? Waarom worden er besluiten genomen door een handjevol bushouders die op de hele bussector invloed zullen hebben? Vermoedelijk is de voorzitter van PLO ook niet in staat antwoord te geven op deze vragen. Zoals hij gewend is, probeert hij altijd om niet de waarheid aan zijn leden te verkondigen. In elke partij, organisatie of bond, is er altijd wel iemand die zich ten koste van anderen snel wenst te verrijken. Dat is ook de verziekte mentaliteit die post heeft gevat bij zovelen in dit land. Om dit doel te bereiken, maken de meesten gebruik van mensen met grote politieke invloed. In dit land hebben we daarom steeds meer politieke manipulators.