PL wil protest met of zonder vergunning

De Pertjajah Luhur (PL) wil de voor 20 mei geplande protestmanifestatie van de gezamenlijke oppositie houden, ongeacht of er vanuit de overheid vergunning wordt verleend of niet. PL-voorzitter Paul Somohardjo is furieus over de weigering van districtscommissaris Mike Nerkust om een vergunning te verlenen voor het houden van het volksprotest op het Kerkplein. “We leven in een dictatuur”, concludeert Somohardjo. Een eerder ingediende aanvraag van de gezamenlijke oppositie, bestaande uit de VHP, NPS, PL en ABOP om de manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein te houden, werd afgewezen met als argument dat de grasmat beschadigd was. De gezamenlijke oppositie diende daarop een verzoek in voor een nieuwe locatie: het Kerkplein.

Volgens Somohardjo heeft districtscommissaris Mike Nerkust laten weten wel vergunning te verstrekken voor het Kerk-plein, indien de door Abop-voorzitter in-gediende aanvraag voor het André Kam-perveen Stadion zou worden ingetrokken. Daarop trok Brunswijk de aanvraag in. Kort daarop kreeg de organisatie van het volksprotest van 20 mei van de districtscommissaris te horen, dat de vergunning voor het Kerkplein was afgewezen, omdat erop zaterdag niet voldoende manschappen zouden zijn om de veiligheid te garanderen. De opdracht om de vergunning niet toe te wijzen, zou van hogerhand komen.

“Ze willen ons uitlokken om buiten de regels om te handelen. We hebben ons al die tijd netjes gedragen. Maar de DC gaat nu voor ons willen bepalen of we een protestmanifestatie mogen houden of niet en dat kan niet. Met of zonder vergunning, moeten we toch het volksprotest houden. We kunnen dit niet blijven tolereren”, verklaart de PL-voorzitter. Inmiddels is reeds raadsman Gerold Sewcharan ingeschakeld om na te gaan welke juridische stappen mogelijk zijn.