Protestactie 12 mei: ‘Boodschap belangrijker dan opkomst’

De protestactie vandaag heeft voortgang gevonden op initiatief van de actiegroep ‘We zijn Moe’, die deel uitmaakt van het Burgercollectief. Samen met Maisha Neus en Bryan Boerleider, was actieleider Curtis Hofwijks op het Kerkplein, om de actie te leiden. Het protest was samen met het Burgercollectief en de vakbonden georganiseerd, echter lieten de vakbonden op het laatste moment weten niet deel te nemen aan het protest. In een persbericht lieten zij weten dat er nog geen vergunning is verleend voor de actie van vandaag. Hofwijks was er reeds van op de hoogte dat de opkomst minder zou zijn dan verwacht, gezien het bedrijfsleven zich terug heeft getrokken. Echter is hij van mening dat de boodschap van het protest veel belangrijker is dan de opkomst. “Het maakt niet uit hoeveel mensen komen, onze boodschap moet duidelijk zijn voor de aanwezigen”, benadrukt Hofwijks.
De protestactie van ‘We zijn Moe’ is gericht tegen het beleid van de regering en persisteert bij diens aftreden. Dat de vakbonden zich terug hebben getrokken, is misschien negatief voor de actie die vandaag gehouden is, maar Hofwijks zegt dat er rekening met hen wordt gehouden en de protestgroep toont begrip voor de doelen van de vakbeweging. “Er is eerder ook zonder de vakbeweging geprotesteerd. Het is de bedoeling van deze protestactie dat de samenleving ervan overtuigd wordt om op te komen voor haar eigenbelang, want het gaat niet goed in het land.” Hij is van mening dat de regering haar beleid niet zal veranderen, als de gemeenschap de situatie maar blijft accepteren.
Hofwijks vertelt dat het in de bedoeling ligt dat zij meer acties gaan voeren, maar daarover moet nog onderhandeld worden.
Bij deze actie keek hij vooral uit naar de jongeren. Hoewel de opkomst minder was dan bij de vorige actie, is Hofwijs niet ontevreden, duidelijk is volgens hem dat de bewustwording in de samenleving aan het groeien is.

door Richelle Mac-Nack