Leiders actiecomité niet toegelaten tot vergadering bushouders

Nieuwe bustarief onacceptabel

De trekker van het actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen, Suraj Sahadew-Lall, en drie andere leden van het actiecomité, zijn niet toegelaten tot de bushoudersvergadering die gisteren is gehouden in het KKF.  “Zonder reden werd hun de toegang geweigerd”, zegt Sahadew-Lall. Hij haalt aan dat de voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsingh, gezegd heeft dat Sahadew-Lall en zijn drie collega’s de vergadering zouden storen. “Dat was nimmer zijn bedoeling”, meent Sahadew-Lall. Hij ziet de uitspraak van de PLO-voorzitter als een leugen, zodat het voorstel van het ministerie van Openbare Werken en Transport, een tariefsverhoging van SRD 0, 35 cent, goedgekeurd kon worden. Volgens Sahadew-Lall is deze verhoging opgelegd aan de bushouders.

Hij is van mening dat bij dergelijke besluiten de meerderheid van de betrokkenen moet bepalen, echter waren er slechts 120 man van de 1200 bushouders aanwezig op de vergadering. “Bij deze tariefsverhoging heeft maar 10 procent van de bushouders bepaald en dan nog waren ze het niet eens, deze verhoging is ze opgelegd”, legt Sahadew-Lall uit. “Dit is dictatoriaal beleid, Mahadewsingh wist dat we SRD 0, 35 cent niet zouden accepteren en dat we de bushouders op andere gedachten zouden brengen, daarom heeft hij ons toegang geweigerd. Hieraan kan men zien dat hij een eigen agenda heeft”, zegt Sahadew-Lall.  Hij vindt dat als de PLO-voorzitter democratisch was, de vergadering voor elke bushouder toegankelijk zou zijn.

Ook haalt hij aan dat de PLO-voorzitter het nieuwe bustarief, dat gesteld is op SRD 1,85 en dat volgende week woensdag ingaat, aan de bushouders moest opleggen, want delen van de PLO zullen beter geaccommodeerd worden met een buscontract van de SLM. De bushouders staan nog steeds achter SRD 2,50 als bustarief. Sahadew-Lall zegt dat het tijd wordt dat ze een eigen bond gaan oprichten, zodat ze de stem van de bushouders kunnen laten horen. “We willen werken naar een betere dienstverlening en we komen met nieuw ideeën. De PLO-voorzitter zit al twintig jaren aan, maar heeft niets kunnen bewerkstelligen.” Hoewel hij teleurgesteld is, is hij gedreven om in de toekomst zaken in de bussector recht te trekken.

“We gaan de onderdrukking en het huidige regiem van PLO tegenwerken”, zegt hij. Sahadew-Lall is ervan op de hoogte dat betere tijden niet binnen een of twee dagen bewerkstelligd kunnen worden. Desondanks gaat hij voor verandering.

Sahadew-Lall zegt dat er verder ook gesjoemeld wordt met de gelden voor brandstofcompensatie. De compensatie voor zon- en feestdagen, wordt naar zijn zeggen niet uitbetaald. Hij geeft aan dat er vanaf nu een ander bustarief gehanteerd zal worden op deze dagen. “Als de PLO-voorzitter eerlijk is, laat er dan een onderzoek komen naar de rekening van de organisatie bij de Landbouwbank”, aldus Sahadew-Lall.

Verder geeft hij te kennen dat de politieke leiders met het huidige beleid geen goed voorbeeld geven. “In plaats van dat zij mede de ontwikkeling helpen bepalen, zien we dat ze zich met het huidige beleid dik zitten te verrijken, terwijl een groot deel van de samenleving gebukt gaat onder deze situatie”, benadrukt Sahadew-Lall.

door Richelle Mac-Nack