Eerst herwaardering dan inhaalprogramma’

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), geeft aan dat er pas aan een inhaalprogramma gewerkt zal worden, als de herwaardering aan het eind van deze maand is uitbetaald. Hij zegt dat de leerkrachten in het belang van het kind besloten hebben wederom onderwijs te verzorgen, maar dat de leerkrachten zich niet in de maling zullen laten nemen, gezien de ervaringen die zij hebben met de regering de afgelopen periode. Valies verklaart dat de leerkrachten altijd het gelag moeten betalen wanneer er wordt gestaakt. Het niet meewerken aan een inhaalprogramma is volgens hem een middel om de regering te laten merken dat de herwaardering daadwerkelijk dient te worden uitbetaald. De onderwijsbonden konden zich terugvinden in de belangrijke punten binnen het herwaarderingsprogramma die de regering heeft aangehaald in een brief aan hen. Ook het toekennen van een herwaardering aan de uitleenkrachten heeft ervoor gezorgd dat de schooldeuren nu weer open zijn. Eind van de maand zullen alle leraren hun volledige herwaardering ontvangen. Sinds de aanvang van het derde kwartaal, vorig week dinsdag, waren de onderwijzers in actie.

door Johannes Damodar Patak