Nickerianen gereed voor protestacties 13 en 20 mei

Nickerianen zijn helemaal ready voor de protestmanifestatie van de vakbeweging op 13 mei in Nickerie. Ook de mobilisatiecampagne van de gezamenlijke oppositie voor het volksprotest op 20mei verloopt vlot. Dit zegt PL- parlementariër William Waidoe. “Vóór de gesprekken tussen de regering en de Bond van Leraren (BvL)/ Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) waren de mensen heel spontaan om mee te doen met de protestactie van de vakbeweging, die gepland is voor 13 mei in Nickerie”, vertelt Waidoe. Met de recente ontwikkelingen, waarbij de leerkrachten hun volle 100 procent herwaardering eind mei zullen krijgen, weet hij niet of dat nog ongewijzigd is. Ook de toezegging van de koopkrachtversterking per 15 mei voor de landsdienaren, zou volgens Waidoe van invloed kunnen zijn op de deelname aan de protestacties.

De vier oppositionelepartijen VHP, de PL, de NPS en de ABOP, zijn inmiddels zwaar aan het mobiliseren voor het volksprotest op 20 mei in het André Kamperveen Stadion. “Voor wat de Pertjajah Luhur betreft, zijn wij op schema. We hebben reeds twee structurenvergaderingen achter de rug en hebben nog twee te gaan. Intussen zijn al twaalf bussen voor de PL-achterban geregistreerd door onze structuren en onze target is twintig bussen”, aldus Waidoe.

Waidoe zegt voorts te merken dat de regering systematisch het fundamenteel recht van de burgers om te protesteren probeert te onderdrukken. Bij de eerste aanvraag voor het protest in Nickerieop 28 april, werd pas om 11.00 uur op die dag zelf aangegeven, dat de mensen een vergunning hadden gekregen. Er is voor het protest van afgelopen zaterdag 6 mei geen vergunning verleend, met als reden de Nicopa Rally. Waidoe is benieuwd wat de regering nog meer uit de kast zal halen. Hij is er wel oprecht van overtuigd dat rechtvaardigheid zal zegevieren. “Indien de regering dit blijft doen, zullen de protesten alleen maar toenemen, dus het is zaak dat de regering naar het volk luistert”, aldus Waidoe.

-door Johannes Damodar Patak-