BvL/ALS nemen morgen deel aan protestactie

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) gaan morgen ook deelnemen aan de protestactie die gepland staat om 10:30 uur op het Kerkplein. Dit bevestigt BvL/ALS-voorzitter Wilgo Valies tegenover De West. Hij geeft aan dat de protestactie allang gepland was en als doel heeft om de regering te dwingen haar beleid om te buigen en verdere verarming te stoppen. Hoewel overeengekomen is met de regering om de herwaardering eind van de maand uit te betalen, neemt dit volgens Valies niet weg dat de leerkrachten niet mogen opkomen voor het nationaal belang, aangezien de regering haar beleid voortzet. Hij zegt dat het bedrijfsleven de acties fysiek ondersteunt, maar tegelijkertijd ook aan het onderhandelen is met de regering en cao-onderhandelingen voert met de vakbonden. Valies benadrukt dat de BvL/ALS ook van dit model gebruikt maakt. Hij geeft wel aan dat hij er zich van bewust is dat er lesdagen zijn uitgevallen door de acties van de leerkrachten, maar het ligt aan de leerkrachten zelf hoe zij zich zullen organiseren om deel te nemen aan de acties en tegelijkertijd ook de leerlingen zullen voorzien van onderwijs.

Over de kritiek die wordt geleverd op de acties van de leerkrachten die gisteren zijn opgeheven, zegt Valies dat leerlingen recht hebben op onderwijs, maar dat leerkrachten ook recht hebben op een menswaardig bestaan. Het is volgens hem de taak van de overheid om met een dusdanig beleid te komen dat de rechten van beide doelgroepen worden nageleefd. Valies verklaart dat de regering gefaald heeft dit te doen met als gevolg dat leerkrachten in actie zijn gegaan en leerlingen geen onderwijs konden volgen.

Het Landelijk Scholieren- en Studentenplat-form en de Young Democracy Unit, zijn gisteren begonnen met een handtekeningenactie voor herstel van het onderwijs. Valies vindt het opmerkelijk dat deze twee organisaties nergens te bespeuren zijn wanneer bus- en boothouders in actie zijn, dit geeft volgens hem aan dat deze twee groepen selectief bezig zijn. Hij hecht dan ook geen waarde aan hun actie. Over de ouder die gisteren op het Kerkplein heeft geprotesteerd tegen het beleid van Valies en tegen de leerkrachten, zegt de BvL/ALS-voorzitter, dat de leerkrachten altijd het gelag moeten betalen, terwijl het de overheid is die zich niet houdt aan gemaakte afspraken en overeenkomsten. Hij heeft in ieder geval geen bewondering voor de ouder, die uitsluitend protesteert tegen één partij, namelijk de leerkrachten.

-door Johannes Damodar Patak-