SBA-delegatie naar FIBA-conferentie

 

Henk Rahan en Conrad Issa hebben de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) op 4 en 5 mei vertegenwoordigd op de FIBA Mid-Term Conference in Hong Kong.
Op 4 en 5 mei jongstleden werd in Honk Kong de Mid-Term Conference van de Internationale Basketbal Ferderatie (FIBA) georganiseerd. Namens de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) participeerden de heren Conrad Issa en Henk Rahan aan deze bijeenkomst. Er is ook gesproken met FIBA-vertegenwoordiger Kotleba, die enkele maanden terug een bezoek bracht aan Suriname.


Verder heeft de SBA-vertegenwoordiging ook goed contact gehad met de delegatie van de Caribische Basketbal Confederatie (CBC). Eveneens is er een update ontvangen over de huidige stand van zaken met betrekking tot de vier pijlers van de FIBA te weten: National Federation Support, New Competition System, One FIBA en 3×3 basketball.