OPRECHT EN ONOPRECHT

De regeringen Bouterse I en II hebben door hun verspillende en corrupte beleid, dit land naar de afgrond gebracht. Men heeft kans gezien dit land zo te verzieken, dat de macro-economische stabiliteit die we onder de regering Venetiaan III kenden en die het grote werk waren van André Telting op de Centrale Bank van Suriname en Humphrey Hildenberg op Financiën , totaal is weggeslagen. Onze munt is gedevalueerd van SRD 2.80,- naar SRD 7.60,- en meer voor de Amerikaanse dollar en we hebben thans te maken met een inflatie die ver boven de 40 procent ligt op jaarbasis. De consumentenprijzen zijn verdubbeld als we die vergelijken met 1,5 jaar geleden. De overheid heeft als gevolg van de economische ellende waarin ze ons heeft doen belanden ervoor gekozen allerhande fiscale maatregelen door te voeren die het volk nog verder heeft doen verarmen. Zo werden de prijzen voor water en licht enorm opgeschroefd, gingen de prijzen voor gasoline en diesel in de vorm van een fiscale heffing, genaamd government take, inmiddels naar SRD 6.03 ,- voor een liter gasoline en worden we thans bedreigd met nog meer belastingheffingen die het volk nog zwaarder zullen treffen en natuurlijk verarmen. Omdat de verdiencapaciteit van de overheid, door het vertrek van de Suralco en de lage prijzen voor aardolie en goud, zwaar onvoldoende is, tracht ze te overleven door nog meer belastingen op dit volk los te laten. Ambtenaren die thans in actie komen of nog dreigen te gaan, willen dus meer verdienen en waar moet dat geld dan vandaan komen. De overheid, die totaal geen weet heeft hoe de op export gerichte productie te vermeerderen, komt dan ook doodleuk met nog meer maatregelen in de fiscale sfeer om het volk nog verder uit te buiten. Ze schermt dan ook met een belasting over de toegevoegde waarde, btw, meer geld uit de rij- en voertuigenbelasting en wat dies meer zij. We durven nu reeds te stellen dat deze regering tot alles in staat is om aan nog meer geld te komen, want ze is als de dood zo bang voor onrust binnen de grootste loontrekkers in dit land en dat zijn zonder enige twijfel de ruim 40.000 ambtenaren. Bouterse en zijn regering weten als geen ander dat als de ambtenaren in actie komen, het afgelopen is met deze regering en haar ambtstermijn. Ze moet er daarom alles aan doen de ambtenaren rustig te houden, al moet dat geschieden door het toezeggen van een aalmoes van SRD 500 op het loon. Dat geld moet dan wel ergens vandaan komen en dat is nou precies waar het om gaat. De belastingen zullen op alle fronten worden aangeschroefd en de werkers uit met name de private sector zullen daarvoor moeten bloeden. Maar wat ook zeker niet vergeten moet worden, is dat de ambtenaren ook een deel van hun inkomen en dat zal ook niet gering wezen, terug moeten geven aan lanti in de vorm van fiscale verzwaringen. Meer voor brandstoffen, meer voor btw, meer voor rij- en voertuigenbelasting, meer voor nutsvoorzieningen. Wat blijft er dan uiteindelijk over van de SRD500,- op maandbasis. ‘Verdamping’ heet zo iets in een ongezond economisch klimaat. Die vicepresident moet ons niet proberen wijs te maken dat er rekening zal worden gehouden met de kleine man. De kleine man voelt het thans erger dan de persoon met een veel hoger inkomen. Meneer Adhin, betaalt de kleine man minder voor benzine en diesel? Betaalt hij minder voor stroom en water? Moet hij minder uitgeven aan rij- en voertuigenbelasting? Krijgt hij een lagere rekening gepresenteerd wanneer de btw wordt doorgedrukt. Adhin, give us a big break. De overheid zal via de fiscus een groot deel van de uitgekeerde zogenaamde herwaardering weer terugpakken, daar mogen alle ambtenaren op rekenen. En juist omdat men bij de vakbonden door heeft dat de aalmoes van 500 SRD binnen de kortste keren zal verdampen, wenst men ook inspraak te krijgen wanneer het op een herwaardering aankomt die onder consensus moet worden bereikt. Maar verdeel en heers werd niet slechts in de koloniale tijd in dit land toegepast, nu wordt deze vorm van benadering bij het oplossen van een conflict tussen werkgever en werknemer wederom op grotere schaal toegepast. De regering doet er namelijk alles aan om de eenheid tussen vakbonden en verenigingen te ondermijnen. Zo is ze er overduidelijk in geslaagd, COL, CLO, FOLS en Moederbond, onder haar invloed te brengen en houden. COL heeft altijd haar loyaliteit getoond ten opzichte van de oud-DNP-leider Wijdenbosch, van de CLO-leider weten we thans allemaal voldoende en zijn zwaar opportunistische instelling en het verraad naar de werkende klasse en bij de Moederbond hebben we ‘Sneka’ wiens reputatie we kennen en die van mooie auto’s houdt. Niet zo moeilijk om een dergelijke figuur aan je te binden en het belang van de arbeidende klasse terzijde te schuiven. Die meneer van de FOLS heeft reeds in de gaten dat zijn dagen geteld kunnen zijn als hij niet spoedig het daadwerkelijke belang van zijn leden voorop stelt. De man moet begrijpen dat hij niet langer vlees noch vis kan zijn en partij dient te kiezen en dat is: belang van de leden of het belang van de regering Bouterse II. Zo zien we zo langzamerhand wie de oprechte en onoprechte voorvechters zijn van de werkende mens die de laatste 18 maanden in dit land ernstig verarmd is en het niet langer wenst te pikken. Uit deze onvrede vloeien thans de straatacties voort en die zullen uiteindelijk ernstiger vormen aannemen.