ONRUST ZAL VOORTDUREN

Het onderwijs zal na de paasvakantie voor een aanmerkelijk deel plat komen te liggen. Leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren en de ALS, zijn erg ontstemd over de manier waarop de overheid omspringt met de zogeheten herwaardering waar zij al zo lang voor vechten. De regering zou reeds gemaakte afspraken over de voormelde herwaardering niet zijn nagekomen. Bepaalde financiële vergoedingen die waren afgesproken en overgemaakt hadden moeten worden , werden niet op de loonslip gezien, hetgeen wederom voor grote wrevel heeft gezorgd. Er is daarom besloten het werk aanstaande dinsdag niet te hervatten. De onderwijzers zijn van mening dat zolang de overheid ze niet op waardige wijze behandelt en haar afspraken niet nakomt, er geen les meer zal worden gegeven. Ook zijn de leerkrachten niet te spreken over de huidige brandstofprijzen die wederom een verhoging hebben ondergaan. Deze prijzen treffen het onderwijzend personeel ook behoorlijk hard en het uitkomen met het huidige salaris is allang niet meer mogelijk. De regering Bouterse II kan doodgewoon de financiële toezeggingen aan deze groep ambtenaren niet tegemoet komen, omdat ze in de grootste financiële problemen verkeert. De regering zit financieel helemaal klem, al heb je een minister van Financiën die voortdurend een andere voorstelling van zaken geeft. Deed hij samen met zijn president toch ook voor de verkiezingen van 2015. Op alle fronten komen werkers nu met looneisen in de hoop een beter leven te kunnen krijgen. De ambtenaren heeft Hooghart tot nog toe rustig kunnen houden door ze een worst van 111 procent voor te houden, waarvan hij nu reeds weet dat die absoluut niet realiseerbaar is.

Maar de CLO-leden moeten nu zeker niet met dyugu dyugu komen, dus wordt de schijn opgewekt dat er wel een behoorlijke verhoging in het verschiet ligt. Als men niet eens in staat is de onderwijzers op een juiste wijze beter te belonen, hoe denkt de regering de overige tienduizenden ambtenaren beter te bezoldigen? Wij, van Keerpunt, kunnen de loontrekkers in dienst van Lanti met gezag voorhouden, dat de overheid in haar overlevingsstrijd zich in allerlei bochten zal wringen en van alles zal beloven, maar uiteindelijk niets zal geven. Ze heeft gewoon geen geld en hogere lonen zal ze slechts kunnen uitkeren als ze tot immense monetaire financiering overgaat, zoals ze dat heeft gedaan tijdens de revo en gedurende het regiem van Wijdenbosch 1996-2000. Doet ze dat, dan zal de economie geheel instorten en de inflatie ongekende hoogtes bereiken. De nullen zullen weer achter ons geld komen en het leven zal nog ondraaglijker worden. Komt ervan als je als politiek alternatief een paarse bende aan de macht wenste te brengen. En Somohardjo en Brunswijk moeten zich naar onze mening diep schamen, dat ze in 2010 mee hebben gewerkt om dit kwaad aan de macht te brengen. Berouw komt in de meeste gevallen na de zonde. De regering Bouterse II heeft zich vreselijk in de nesten gewerkt en weet naar onze mening niet hoe ze uit deze misère moet komen. Ze heeft het land in een vrije val gebracht en weet niet hoe ze die val moet stoppen. Voorlopig is ze niet eens in staat een begrotingsbehandeling in DNA te organiseren, ook is het niet duidelijk, waar ze de financiën vandaan zal halen om het land verder op een adequate wijze uit de huidige crisis te halen. De zaak zit muurvast en we worden met de dag armer. Ze mag dan ook rekenen op aanhoudend verzet vanuit de bevolking tegen haar wazige beleid. Overal heerst thans de onvrede en zelfs tijdens de zogenaamde ‘revo’ van dezelfde Bouterse , zag de toekomst er niet zo hopeloos uit, want in die periode kwamen de deviezen uit met name de bauxietsector nog binnen , nu moeten we het hebben van een gehalveerde wereldmarktprijs voor aardolie en goud en de overheidskosten zijn hoger dan de inkomsten. Hoe wil de regering Bouterse uit deze situatie geraken? Zij weet het zelf niet en probeert maar door aanhoudend geld te lenen het zo lang mogelijk te rekken. En wie zal uiteindelijk deze enorme rekeningen betalen? Juist ja, en daarom wordt er thans actie gevoerd en deze acties zullen net als in Caracas, blijven voortduren.