GEEN ENKELE UITSPRAAK INGETROKKEN

Mister Korte Lont heeft het gepresteerd om kort na zijn aantreden gelijk in aanvaring te komen met de samenleving. Hij zou tijdens de rouwplechtigheid van twee omgekomen burgers enkele uitspraken hebben gedaan die hem niet in dank zijn afgenomen. Hij zou hebben gezegd dat de Chinezen in principe de wapens kunnen grijpen wanneer een crimineel of criminelen in hun winkel duidelijke plannen heeft om over te gaan tot roof of daar al mee bezig. Zo heeft de samenleving het verstaan en zonder dat de man het door heeft, roept hij eigenlijk op om de wet in eigen hand te nemen. Korte Lont heeft inmiddels een verklaring gegeven, maar wie dacht dat hij echt zijn fout zou toegeven en zijn verontschuldigingen zou aanbieden, heeft het glad mis. Wij nemen u even mee terug naar zijn verklaring: ‘Ik ben mij ervan bewust dat ik mij heb laten leiden door de plaatselijke emotionele toestand en hierdoor aan al degenen die mij graag op de korrel wilden nemen, maar ook zij die zich oprecht bezorgd hebben gemaakt over die uitspraken de gelegenheid op een dienblad heb geboden om zich te uiten’. Tot zover een citaat uit zijn verklaring. Wie het hele statement doorneemt, ziet nergens dat hij spijt heeft en dat hij gedane uitspraken terugtrekt. Altijd zal er een stukje arrogantie zijn in deze man zijn uitspraken en het gevolg is dat hij met zijn statement nog meer mensen boos heeft gemaakt of heeft teleurgesteld. Zelfs de Chinese organisatie wist hoe het hoorde en heeft zich gedistantieerd van wat de bewindsman allemaal heeft uitgekraamd. Wanneer iemand spijt betuigt, dan zal er een nederige toon te bespeuren moeten zijn en in elk geval een zinsnede waaruit moet blijken, dat dit in de toekomst wordt nagelaten. Een sneer naar zijn zogenaamde tegenstanders moest er ook bij, wat maakt dat zijn statement in de prullenbak kan belanden. Een voorval betreuren betekent nog niet dat je spijt hebt van wat er is gebeurd. Het gaat veel dieper dan dat en als dienaar van het volk, maakt het je alleen maar groot door inderdaad een knieval te maken in het belang van de rust en de vrede in de samenleving. Jammer dat hoogwaardigheidsbekleders zich zo laten gaan en daarna toch nog een mate van hoogmoed behouden. Is het dan nog vreemd dat onze samenleving steeds uit elkaar dreigt te vallen. Het goede voorbeeld dat wij van leiders moeten krijgen, komt maar niet en men vindt kennelijk het ego belangrijker, dan de rust binnen de gemeenschap. Niemand mag aan hun ego komen, want ‘mi fesi nog mag fadon’, is hun redenering. En deze mensen moeten ons land in rustig vaarwater leiden. De man gaat ook lekker in op een reactie van een DNA-lid, terwijl hij 24 uur daarvoor al zogenaamd ‘sorry’ heeft gezegd. Ook de aanval op een voorzitter van een politieke partij met allerlei beschuldigingen, bevestigt dat er van spijt helemaal geen sprake is. Hij heeft duidelijk niet geleerd uit zijn fouten.