Anthony Nesty op bezoek bij minister Dogojo

Anthony Nesty (l) heeft gisteren een bezoek gebracht aan minister Joan Dogojo van Sportzaken. (Foto: S&J)

 
Surinames enige Olympisch goudenmedaille winnaar Anthony Nesty, bekend als de Golden Boy, heeft giste-ren een bezoek gebracht aan minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken.
Anthony Nesty is de ambassadeur voor zwemmen in de Verenigde Staten Amerika en is daar reeds 19 jaar be-zig met het professioneel begeleiden van zwemmers. Ook is hij de hoofdcoach aan de University of Florida. De minister toonde zich en-thousiast over het bezoek van de topzwemmer. Zij be-kijkt mogelijkheden om ge-bruik te maken van zijn des-kundigheid bij het ontwikkelen van de zwemsport in Su-riname. Nesty gaf aan be-reid te zijn om zijn deskun-digheid te delen onder voor-al jongeren. Nesty groeide in 1988 uit tot een nationale held toen hij bij de Olympi-sche Spelen van dat jaar in Seoul de gouden medaille won op het onderdeel 100 meter vlinderslag.