AFSPRAKEN NOOIT NAGEKOMEN

Van de week heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven gemeend haar leden op te roepen deel te nemen aan de protestacties. Ze zijn vrij daarin en de reden moet gezocht worden in het feit dat de organisatie gebelgd is dat de regering gemaakte afspraken niet is nagekomen. Er is de afgelopen twee jaar hierop gehamerd en het schijnt dat de organisatie het welletjes vindt dat ze geconfronteerd wordt met besluiten waar ze niet vooraf van op de hoogte wordt gesteld. Ook haar visie in belangrijke ontwikkelingsvraagstukken wordt genegeerd. Er is ook geconstateerd, dat de gemaakte afspraak om de private sector, die het net als elke Surinamer ook al moeilijk heeft door de sterk gestegen kosten, niet te verrassen met maatregelen, ook niet gehonoreerd is geworden door de regering en dat er nog steeds niet corrigerend is opgetreden.De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft al langer dan twee jaar aangegeven voorstander te zijn van een samenhangend pakket aan maatregelen ter sanering van de economie, dat in tripartiet verband, namelijk tussen de regering, vakbeweging en werkgevers, moet zijn besproken, zodat alle partijen bewust en gecommitteerd zijn om hun rol in het aanpassingsproces te vervullen. De VSB heeft derhalve op diverse momenten en podia duidelijk aangegeven geen politieke intenties te hebben of doelen na te streven, maar zich er volledig bewust te zijn, dat slechts een waarachtige nationale aanpak kan leiden tot herstel van de economie, zodat de huidige ernstige economische en maatschappelijke crisis overwonnen kan worden, aangezien vele van haar leden gebukt gaan onder de impact hiervan en nauwelijks of geen ruimte meer hebben om nog langer hun economische activiteiten te blijven ontplooien. Wat de regering zal doen, is om groepen apart proberen om te praten om niet aan de acties mee te doen. Dat de onvrede groter wordt, kan niemand ontkennen en het kabinet kan er maar niet in slagen een manier te vinden om de acties succesvol te be├»nvloeden. Ambtenaren roeren zich al en ook andere groepen eisen lotsverbetering, omdat het zo niet door kan gaan. De regering komt haar afspraken nooit na en komt altijd met ad hoc beslissingen om de rust te doen wederkeren. De grootste groep medewerkers kijkt uit wat de regering structureel zal doen om haar positie te verbeteren. Dat het kabinet met de rug tegen de muur staat, is nu wel overduidelijk. Men deinst ook niet terug voor het harde politieoptreden. Vergeet ook niet dat politieagenten en andere gewapende machten ook onder hetzelfde gebukt gaan en dus uitkijken naar lotsverbetering. Dit is een tijdbom die elk moment kan afgaan, omdat de regering de middelen ervoor niet heeft. Tenzij…!!!