Protest PL wordt geen verkiezingsstunt

Voor degenen die zich afvragen waar de achterban blijft van de politieke partijen, benadrukt assembleelid William Waidoe (Pertajaha Lahur), dat de bijdrage vanuit PL niet zal lijken op een verkiezingsstunt, hoewel zij haar achterban wel heeft opgeroepen om de demonstraties te ondersteunen.

Hij zegt dat partijvoorzitter Paul Somohardjo, de achterban afgelopen vrijdag heeft opgeroepen tijdens een algemene leden vergadering (alv). Tijdens de alv werden ook de structuren van de partij uitgelegd en instructies gegeven hoe PL de protesten zal ondersteunen. Een van de afspraken is om zich niet te kleden in de kleuren van de partij, dit betekent dat er niet wordt rondgelopen met vlaggen of in T-shirts van de partij. Ook bij de vorige acties was de achterban present.

Toen was dezelfde afspraak gemaakt, vandaar dat het leek alsof de partij weinig ondersteuning bood, maar volgens het assembleelid waren ze goed vertegenwoordigd. De partij houdt op deze manier rekening met haar achterban. “Komt de achterband als normale burgers, dan kunnen zij niet in moeilijkheden komen met hun werkgevers. Bij de vakbond is het anders, ze hebben hun grondrecht om te protesteren, dus kan de werkgever niets doen. Daarom is de partij duidelijk in haar oproep, omdat zij zoveel als mogelijk voorzichtig wil zijn en haar achterban wil beschermen. Ook staat de partij niet achter alle punten waarvoor gemonstreerd wordt. Bouta wegsturen is zeker niet waar wij voor staan, wij staan voor een beter beleid.” PL-voorzitter Somohardjo heeft de leden erop gewezen dat zij zelf mogen bepalen hoe ze het willen aanpakken. Het moet volgens hem niet zo zijn dat PL de politiek gebruikt om aan de macht te komen. Waidoe zegt dat de vergadering drukbezocht was, dit komt volgens hem door de moeilijke situatie, die  laat het niet toe om niet mee te doen. “Het gaat niet alleen om de burgers of de oppositie, een ieder voelt de maatregelen die getroffen zijn door de president.” Op 20 mei heeft de oppositie een massale bijeenkomst gepland. Volgens Waidoe zal de achterban niet in moeilijkheden komen met haar werkgevers, omdat de bijeenkomst niet tijdens werkuren geschiedt. PL verwacht minstens 5000 leden. Tijdens de politieke manifestatie zal de massa volgens het PL-lid wel zichtbaar zijn. Ook zal de boodschap  duidelijk naar voren worden gebracht, zodat de leden weten waarvoor zij staan en waar ze naartoe willen. Waidoe zegt dat er zeker kosten hieraan verboden zijn, gezien vele leden vanuit de verschillende districten naar Paramaribo moeten afreizen.

-door Kimberley Fräser-