JusPol-minister moet uitspraken corrigeren

Albert Alleyne van de Consumentenkring zou het goed vinden als de minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, zijn uitspraken over het wettelijk aanpakken van de criminaliteit zou corrigeren, waarbij Chinese winkeliers zelf mogen optreden tegen criminelen. Hij keurt dit af en gelooft niet dat de minister het meende. ”Hij heeft slechts emotionele uitspraken gedaan”, zegt Alleyne, die zich niet kan voorstellen dat de minister het serieus bedoelde. Hij zegt desgevraagd dat het een grote chaos wordt als dit voorstel aangenomen wordt. Het is volgens hem nu al zo dat veel Chinezen het recht in eigen hand nemen. “Wij zouden in feite moeten protesteren tegen deze onverantwoordelijke uitspraken”, zegt Alleyne. De minister zou ook hebben gezegd dat zodra de Chinezen het gevoel krijgen dat mensen verdacht in hun zaak rondlopen, te lang dralen en niets kopen, zij zelf mogen handelen.

Raymond Hansoe van de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW), stelt het zeer op prijs dat de minister met voorstellen komt om de criminaliteit aan te pakken. Echter zou de minister met een integraal plan moeten komen om dit vraagstuk aan te pakken. Hasnoe zegt eveneens dat de minister emotionele uitspraken deed en alleen spreekt over Chinese winkeliers, terwijl alle ondernemers geconfronteerd worden met gewelddadige berovingen en dus ook beschermd dienen te worden. Als deze maatregel wordt getroffen, zullen criminelen harder terugkomen, wat betekent dat ze gelijk zullen schieten, omdat ze weten dat Chinezen nu gewapend zijn. De politie heeft na de uitspraken van de minister zelfs een bericht geplaatst, waarbij zij aangeeft dat burgers het recht niet in eigen hand moet nemen. “Ik kan mij niet voorstellen dat zo een geschoolde met zoveel ervaring zulke uitspraken doet. Hij zal voorzichtig moeten zijn hoe hij boodschappen aan het grote publiek brengt”, zegt Hasnoe. Hij vindt dat er gebundeld moet worden en dat de criminaliteit beter aangepakt moet worden.

-door Kimberley Fräser-