‘Deze minister is erger dan Van Dijk-Silos’

Volgens Guillermo Samson, jurist, is Eugene van der San, minister van Justitie en Politie, erger dan zijn voorganger, Jennifer van Dijk-Silos, wanneer het aankomt op het doen van uitspraken. Dit op basis van het voorstel dat de minister heeft gedaan over hoe de verruwde criminaliteit aan te pakken. De minister wil namelijk een wetsaanvulling doen, die Chinese winkeliers de mogelijkheid moet bieden om eigenhandig op te treden tegen criminelen.

Samson zegt dat er al een zelfverdedigingswet bestaat. Samsom haalt artikel 66 uit het Wetboek van Strafrecht aan die het volgende aangeeft: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt”.

Volgens Samson zal de minister op de etnische toer gaan als hij een speciale wet voor de Chinezen wil maken. “Niet alleen Chinezen hebben een zaak en zij zijn ook niet de enige groep die last ondervindt van de criminelen”, benadrukt Samson.

Volgens de jurist kunnen we de situatie van ‘eigen richting’ krijgen, waarbij mensen het recht in eigen hand zullen nemen. Samson zegt dat deze situatie gecreëerd wordt als de politie niet in staat is de veiligheid van de bevolking te garanderen. Hij waarschuwt ook voor een situatie waarbij elke individu het risico loopt neergeschoten te worden. Volgens minister Van der San zou de winkelier iemand die maar blijft rondlopen en kijken, mogen vragen om de winkel te verlaten. Als de persoon hieraan geen gehoor geeft, mag de winkelier handelen. Samson zegt dat er ook rekening mee gehouden moet worden dat er ook Chinese winkeliers zijn die onbeschoft zijn en zich gauw op hun teentjes getrapt voelen.

De minister gaf ook aan het Nationaal Leger te vragen om de politie bij te staan in het bestrijden van de criminaliteit. Samson vindt dit voorstel goed, omdat de politie volgens hem geen gezag meer heeft, ook niet naar de criminelen toe. Ook zegt hij dat de militairen beter getraind en gewapend zijn dan de politie. Gezien de taken van het leger, benadrukt Samson dat de nieuwe taken tijdelijk moeten zijn.

-door Priscilla Kia-