Chance for Children: ‘Kinderen moeten leren, kinderen moeten spelen’

Chance for Children een non-profit instelling die zich primair richt op kinderen met een fysieke en mentale beperking, heeft afgelopen zaterdag een muurschilderproject gelanceerd te O.S. Sophia’s Lust 2 aan de Toppinstraat.  Dit project omvat als basisperceptie: kinderen moeten leren, kinderen moeten spelen, en is bedoeld voor de GLO-scholen Kwatta- Wanica. Dit project is een initiatief van de voorzitter van Chance for Children, Previen Sewnath en Mikaila Sleeckx. Sewnath is ervan overtuigd dat de school een plaats is, waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. “Ongeacht tekenen, taal, rekenen of sport, zolang het kind ervan houdt, dienen deze gestimuleerd te worden”, aldus Sewnath. De negentienjarige Sleeckx merkt op dat elk kind recht heeft op het volgen van onderwijs, maar tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheidsplicht, namelijk voelen voor het genieten van onderwijs. Kwalitatief onderwijs vormt volgens haar de basis voor zelfstandigheid, onafhankelijkheid, kennis over het eigen ik, andere individuen, de omgeving en de wereld. “Gratis basisonderwijs door de overheid kan  een goede basis zijn voor middelbaar  en hoger onderwijs. Het is van eminent belang dat landen zich verenigen met als doel: elk kind verdient een eerlijke kans naar school te gaan”, zegt Sleeckx. Sewnath die tevens ressortraadslid is van Kwatta en Wanica, is van mening dat kinderen wegwijs moeten worden gemaakt in de randvoorwaarden en sociale vaardigheden waarover zij dienen te beschikken om te kunnen overleven in de samenleving. Hij zegt verder dat het belangrijk is dat kinderen zich bewust zijn van hun rechten en plichten. “Goed onderwijs gaat ook samen met het aanleren van normen, waarden en respect voor zowel medemens als natuur”, aldus het RR-lid.

In 2014 werd op initiatief van Sewnath, een non-profit sociale opgericht onder de naam Chance for Children. Mede door aanmoediging van de districtscommissaris Sarwankoemar Ramai en Sarabdjitsingh Kishan van ‘De Verfshop’, is het de bedoeling de scholen te voorzien van een muurschilderij.

door Johannes Damodar Patak