STARTSCHOT VOOR VERDERE POLARISATIE

Het startsein voor het niet langer vreedzaam benaderen en oplossen van nijpende vraagstukken door met name vakbeweging en regering, is gisteren in de straten van onze hoofdstad gegeven door het gewelddadige optreden van leden van de politie en haar onderdeel de Mobiele Eenheid tegen actievoerende ontevreden Surinamers. Al in het afgelopen weekend werd bekendgemaakt, dat er vanwege de overheid een andere benadering zou plaatsvinden tegen personen en organisaties die zonder toestemming zouden deelnemen aan demonstraties gericht tegen de regering.  De Mobiele Eenheid was al vroeg in de weer en schilden, battons, traangas en andere middelen, bestemd voor repressieve doeleinden, werden ingeladen. Niet velen hadden gedacht dat het geheel gisteren een dergelijke wending zou nemen.  Dat er door actievoerders op de politie gescholden werd nadat deze doorgangen in bepaalde straten had geblokkeerd, kon geen enkele leiding van de mobilisatie voorkomen omdat de gemoederen onder de demonstranten al enige tijd verhit waren. Dat het tot een handgemeen is gekomen tussen enkele actievoerders en de politie valt te betreuren, maar dat mocht op geen enkele wijze aanleiding geven tot de ernstige mishandeling van de heren  Boerleider en Hofwijks. Als honden werden ze in een laadbak van een pick-up van het Arrestatie Team gesmeten en daar ging behoorlijk excessief geweld mee gepaard. Hadden we overigens niet anders verwacht van het gajes waar het Arrestatie Team uit bestaat.  Geeft aan welke richting we thans op gaan, als het  de respectering van de mensenrechten betreft.Al word je door het publiek uitgescholden, dan nog behoort een politieambtenaar de nodige beheersing te betrachten en het kan nimmer zo zijn, dat een weerloze en ongewapende burger in elkaar wordt getimmerd en als oud vuil in een laadbak van een pick-up wordt gesmeten.  We glijden thans heel duidelijk af richting een situatie, die niets meer van doen heeft met de waarachtige democratie en haar volledige beleving, maar wel alles weg heeft van een fascistische dictatuur met alle onderdrukkingsmethoden om een volk monddood te maken. Ook is te merken dat er thans een totaal andere en niet tolerante benadering is vanuit het ministerie van Justitie en Politie ten opzichte van mensen die in het openbaar hun misnoegen kenbaar wensen te maken met betrekking tot het gevoerde beleid van de regering Bouterse II.  Misschien moest minister Van Dijk-Silos daarom wel wijken om zo deze gewijzigde benadering, ingang te kunnen  doen vinden. Naar wij vernemen was het gisteren niet louter de politie die aanwezig was ter onderdrukking van het protest en het arresteren van leidinggevenden, maar waren er lieden bij, gestoken in politie-uniformen en met maskers op, die niets van doen hadden met het KPS en hun opdrachten dan ook uit andere kanalen kregen. Maskers  om actievoerders angst aan te jagen en hun identiteit te bedekken, waren er slechts om hun externe onderbrenging en instructies te verdoezelen. Is dit een nieuwe gewapende unit c.q. bende, die de belangen van dit kabinet buiten het KPS en het NL om moet beschermen en onder en boven de wet kan opereren? Op Haïti kende men de Ton Ton Macoute onder president Jean Claude Duvalier, alias Papa Doc.  Misschien huldigt Bouterse ook de herleving van de Unit die eens onder zijn zoon tijdelijk opereerde en waar zoveel kritiek op ontstond? Wat zich gisteren heeft voorgedaan, doet velen zich afvragen, of deze regering  aan een voorwendsel werkt om de democratie om zeep te helpen en daarbij de weg van confrontatie bewust vrijmaakt. Ze zou volgens haar dan aanleiding hebben om een noodtoestand af te kondigen om dan het parlement buiten werking te kunnen stellen en tot nader order per decreet te regeren.  Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Bouterse een dergelijke stap neemt.  Misschien denkt men bij de NDP-regering van Bouterse dat het Venezolaanse model, dat voor totale vernietiging van de economie in dat land heeft gezorgd, een goede uitweg voor de vele problemen van ons land zou kunnen bieden. Bouterse heeft een minister van Justitie en Politie aangesteld die gerust als havik kan worden aangemerkt en die hem nog veel meer problemen zal opleveren. Een minister die tegenover Chinese ondernemers verklaart dat er een toestand (wetsproduct) zou moeten kunnen ontstaan, waarbij Chinese winkeliers de bevoegdheid krijgen om een klant die zich naar beoordeling van de winkelier verdacht in zijn winkel gedraagt, neer te knallen. Was de man dronken of heeft hij maar staan raaskallen? De man wenst Chinese winkeliers een vrijbrief te geven, waarop ze naar eigen beoordeling mogen gaan staan schieten op Surinamers die de winkel bezoeken. Als de man geen echte daadwerkelijke veiligheid kan garanderen aan mensen werkzaam in de detailhandel, laat hij dan liever zijn mond houden, want zijn voorstel heeft alles te maken met wildwest situaties, waarbij zeker onschuldige mensen het leven zullen laten.  Zoals wij al eerder stelden, zal geweld meer geweld oproepen en dit land zeer gevaarlijk en nog instabieler maken.  De regering mag na gisteren er helemaal niet meer vanuit gaan, dat vooral de werkende klasse en andere ontevredenen thans terug zullen deinzen en genoegen zullen nemen met verdere verarming en hogere prijzen. De regering heeft zelf de lont in het kruitvat gestoken en hem aangestoken, het is dan ook een kwestie van tijd, dat er nog veel meer problemen zullen ontstaan.  Elk mens wenst progressie in zijn of haar leven en neemt nimmer genoegen met een voortdurende achteruitgang en verarming.  Dit gegeven maakt dat men is opgestaan tegenover het regiem Bouterse II en zijn beleid.  Ze zal alleen in staat zijn de rust te doen wederkeren, als ze de verarming een halt kan toeroepen. Slaagt ze daar niet in, dan is zijn einde echt wel in zicht.