Bustarief SRD 4 geen oplossing ‘Laten we de arme Surinamers niet armer maken’

Het actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen onder leiding van Suraj Sahadew-Lall, is van mening dat de situatie in het land zo zwaar is voor het volk, dat men niet in staat is  SRD 4 voor een busrit op te brengen. Sahadew-Lall zegt dat een tariefverhoging naar SRD 4 veel mensen in diepere problemen zal brengen. Als een verantwoordelijke ondernemer heeft hij graag dat de regering de arme Surinamers niet nog armer maakt. Hij ziet graag dat de problemen in de transportsector gefaseerd aangepakt worden. Recent heeft de minister van Openbare Werken en Transport (OW&T), Jerry Miranda, aangegeven, dat er een reorganisatie zal komen voor het openbaar vervoer.

De subsidies die momenteel aan de bushouders worden gegeven, zullen dan stop gezet worden.  Sahadew-Lall vindt dat het stadtarief gehouden moet worden op SRD 2,50 met behoud van de huidige subsidies. Hij benadrukt dat er zich andere consequenties zullen voordoen bij een verdere brandstofverhoging.

De trekker van de actiegroep wijst erop dat de minister van OW&T aan de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) heeft laten weten dat er geen verhoging toegekend kan worden aan de lijnbushouders. Aangegeven is dat er na juli gekeken zal worden, wat er voor deze groep gedaan kan worden. Sahadew-Lall vindt dat de lijnbushouders steeds weer voor de gek gehouden worden en dat de belangenbehartiging op de lange baan geschoven wordt en dat er slechts gekeken wordt naar de belangen van een groep binnen de PLO.  Deze handelingen ervaart de actiegroep als opzettelijke onderdrukking. Volgens de trekker van de actiegroep speelt PLO een grote rol hierin en dient zij een politiek belang, welke sterk tot uiting komt bij de commissie die door de regering is vastgesteld waaraan ze leiding geeft. De bushouders kunnen ook moeilijk in opstand komen tegen PLO en zij ook niet de kans krijgen om lid te worden.  “Daarom kunnen we niet hardhandig optreden tegen PLO”, benadrukt de trekker van het actiecomité.

Sahadew-Lall wil dat de sector goed geordend moet worden, zodat ook de bushouders een goed kunnen verdienen in deze sector. Hij zegt dat de bushouders geen enkele nieuwigheid willen, want die zal niet werken. Hij is van mening dat het autoparkeerprobleem in de binnenstad aangepakt moet worden, want er wordt ook gezegd dat alle bussen op één standplaats moeten staan. Maar dit zal volgens hem nadelig zijn voor de passagiers omdat zij verder zullen moeten lopen om de bus te bereiken.

De bushouders willen geen stiefmoederlijke behandeling meer. Sahadew-Lall zegt dat de beleidmakers eindelijk moet doen waarvoor ze daar zitten. Rekening houdend met de totale gemeenschap, hebben de bushouders de regering een maand de tijd gegeven om zaken op orde te stellen. “Wij houden van ons land en leven mee, daarom geven we de regering een maand de tijd”. Hij wijst er wel op dat als niets uit de bus is gekomen na deze maand, de bushouders genoodzaakt zullen zijn de tariefsaanpassing naar SRD2,50 zelf door te voeren.

-door Richelle Mac-Nack-