Lichte daling van de monetaire reserve

De monetaire reserve van Suriname is per 31maart 2017 licht gedaald ten opzichte van een maand eerder. Uit de meest recente statistieken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt dat de monetaire reserve in maart met USD 6,5 miljoen is gedaald van USD 390,6 miljoen naar USD 384,1 miljoen. Dit is een daling van 2% ten opzichte van een maand eerder. De USD384,1 miljoen aan huidige monetaire reserves is, zoals blijkt uit de CBvS statistieken, opgebouwd uit: USD304,9 miljoen foreigncurrency reserves (deviezenreserve), USD37,4 miljoen aan Special Drawing Rights (bijzondere trekkingsrechten bij het IMF), USD 12,5 miljoen voor de IMF-reserve positie en USD29,3 miljoen goud (including gold depositsand, ifappropriate, gold swapped).

Per eind maart zijn de deviezenreserve en de goudreserve gedaald met respectievelijk USD 3,8 miljoen en USD 2,6 miljoen. De overige componenten waar de monetaire reserve uit bestaat, namelijk bijzondere trekkingsrechten bij het IMF en de IMF-reservepositie, zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Tien maanden stand gemiddeld USD 381 miljoen

Een onderdeel van de IMF-lening, die ons land in 2016 met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is aangegaan, betreft het versterken van de monetaire reserves. Ter realisatie van dit doel, is in juni 2016 de eerste tranche door de CBvS ontvangen. De ontvangst hiervan had een stijging van onze monetaire reserve tot gevolg van USD 212,5 miljoen naar USD 404,3 miljoen (een stijging van ruim USD 190 miljoen). Sindsdien is de monetaire reserve redelijk stabiel gebleven met beweging binnen een bandbreedte van minimaal USD 350,1 miljoen (in september 2016) en maximaal USD 398,6 miljoen in januari 2016. De gemiddelde stand van onze monetaire reserve gedurende de periode juni 2016 – maart 2017 komt daardoor op USD 381 miljoen.