‘Acties uit het verleden herhalen, zal Bouterse duur komen te staan’

Na de succesvolle protestmanifestaties van de afgelopen week, heeft de regering op verschillende manieren geprobeerd om demonstranten te ontmoedigen voor een verdere participatie aan de protesten.  In een persverklaring maakte de regering bekend dat tegen een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de orde en rust, hard opgetreden zal worden. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, zegt tegenover de krant dat de regering op allerlei manieren via overheidskanalen het volk probeert te intimideren. “Dit gedrag is afkeurenswaardig, vooral omdat de regering eerst heeft aangegeven, dat zij gehoor zal geven aan de noden van de gemeenschap en bereid is middels dialoog te komen tot een oplossing voor de problemen”, benadrukt de volksvertegenwoordiger. Het is volgens hem ongebruikelijk dat een regeringsleider zegt dat hij dialoog wil en in de plaats daarvan juist uit is op intimidatie.

Gajadien haalt aan dat er geen rekening gehouden wordt met het democratisch staatbestel waarin we ons als land bevinden. “Als Bouterse de roep van het volk niet wil accepteren en zich terug laat gaan in de jaren tachtig, zal dat hem duur komen te staan”, aldus de VHP-parlementariër.

De volksvertegenwoordiger wijst erop dat als Bouterse overgaat tot het herhalen van handelingen uit de jaren tachtig, hij een grotere fout zal maken in vergelijking met toen.

Het zal volgens hem een ergere straf zijn, dan de straf die Bouterse momenteel uitzit in Suriname. Dit zegt Gajadien op basis van het feit dat de president bijna de grenzen van Suriname niet kan verlaten. Gajadien wil geen oordeel vellen als de president in staat zal zijn om dergelijke acties wederom te ondernemen, maar zegt wel dat het deze keer anders kan aflopen.

De VHP-parlementariër gaat er vanuit dat het democratisch staatsbestel de macht biedt aan de samenleving om via de volksvertegenwoordiging de regeringsleider te vragen zijn mandaat terug te geven aan het volk. Hij wijst erop dat wanneer het volk tot uiting brengt dat de huidige regering geen betere perspectieven brengt voor hen, zij het mandaat terug kan eisen.

door Richelle Mac-Nack