PAS OP DE PLAATS

Het is voor de regering even pas op de plaats geweest de afgelopen week toen ze noodgedwongen nog een verhoging van de brandstofprijzen wenste los te laten op de bevolking. Het zou de grootste en meest grove provocatie en brutaliteit van dit kabinet zijn om op dit moment nog een verhoging binnen een tijdsbestek van twee weken door te voeren en dan ook nog te verwachten, dat de gemeenschap een dergelijke fnuikende maatregel zou accepteren. Dat een dergelijke beschikking van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, in gereedheid lag om doorgestuurd te worden, lijdt geen twijfel. Een medium plaatste de beschikking al op zijn web-site en ook via andere kanalen werd het duidelijk dat men op HI&T met dergelijke kwade plannen rondliep. Gelukkig zijn er nog mensen binnen deze regering die niet als idioten denken en op tijd de beschikking lieten intrekken.We weten niet of Welzijn werd teruggefloten of dat hij zelf besloot nog even pas op de plaats te maken voor wat betreft de eerstvolgende verhoging. Alleen het feit al dat een dergelijke beschikking voor verdere prijsverhogingen van brandstoffen klaar lag, geeft aan wat voor kwade intenties dat kabinet wel heeft tegenover een volk dat al zo getergd wordt . Dit volk hoeft zich helemaal geen illusies te maken. Deze regering komt met nog veel meer verhogingen op ons af, omdat ze moet voldoen aan wat het IMF verlangt voor het storten van de tweede tranche die ver boven de 100 miljoen dollar moet liggen. We zeggen het voor de zoveelste keer : dit kabinet zit financieel aan de grond en al keurt ze de komende begroting voor het jaar 2017 goed, ze zal heel weinig van deze staatsbegroting kunnen verwezenlijken, gezien haar zeer beperkte budget. Ook van het MOP dat ze zal presenteren, zal heel weinig gerealiseerd kunnen worden, dus kan het als een grondwettelijk verplichte formaliteit worden aangemerkt. Het schip van de regering maakt steeds meer water en het is aanhoudend pompen om niet helemaal te verzuipen. Er moet dringend meer geld in de staatskas vloeien, daarom is er ook helemaal geen bereidheid om de tarieven voor gasoline en diesel per liter terug te draaien. Wat de zaak nog onacceptabeler maakt, is dat de regering moedwillig bezig is plannen uit te werken om het volk financieel nog meer uit te kleden. En dat allemaal terwijl het al zo vreselijk verarmd is. Vandaag was het de verhoging van de depositobedragen op gasbommen en binnenkort komen de rij- en voertuigenbel   astingen eraan en daarna vermoedelijk ook de BTW. Of het volk dat allemaal over zich heen zal laten komen en gedwee alles zal betalen, valt nog te bezien. Dat men halsstarrig door wenst te gaan met het plukken van deze gemeenschap, staat voor Keerpunt wel als een paal boven water.