MET DE HAREN……

We worden zonder dat we het willen en terwijl we het liefst neutraal zijn en blijven, er met de haren bij gesleept. Dat we deel van deze wereld uitmaken en nimmer mogen denken dat we gevrijwaard zullen blijven van buitenlandse gebeurtenissen of invloeden , dient goed tot ons door te dringen. We mogen niet denken dat het ons allemaal niet aangaat wanneer zich er ver van ons bed allerhande aanstootgevende gebeurtenissen voordoen. Wanneer er een autobom in Irak , Syrië of Israël tot ontploffing wordt gebracht en er wederom tientallen mensen de dood in worden gejaagd, mogen wij daar niet schouderophalend aan voorbij gaan. We mogen er niet laconiek op reageren wanneer er bij een marathonloop in Boston ( USA) tientallen mensen zwaargewond raken en er ook verscheidene doden vallen. Missxchien moet er iets gebeuren waardoor wij onze onverschilligheid tegenover wereldvraagstukken verlaten. We zijn een gemoedelijk volk en leven vreedzaam met en naast elkaar , maar moeten wel met onze beide benen op de grond blijven staan en beseffen dat er lokale en externe elementen zijn die ons met de haren bij wereldvraagtukken willen slepen en ons daar deel van willen maken. Elementen die vinden dat wij adhesie en intensieve steun moeten verlenen aan een strijd die niet ons deel is en waar de meesten van ons absoluut geen bemoeienis mee wensen te hebben. Elementen die de vrede en de rust in ons midden geweld wensen aan te doen en een situatie scheppen waarbij wij ook op onvredige en misschien wel zeer vijandige wijze tegenover elkaar gaan staan en daarbij geweld niet langer zullen schuwen. Er komen thans elementen ons land binnen, die in het buitenland al geruime tijd nauwlettend worden gevolgd wegens hun staatsgevaarlijke en misschien wel terroristische activiteiten die als doel hebben geloofsgenoten over te halen tot levensgevaarlijke activiteiten. Onze overheid beseft misschien wel in onvoldoende mate hoe kwetsbaar wij als klein land wel zijn voor personen en organisaties die het internationale terrorisme prediken. Als wij onachtzaam blijven, zal het gevaar voor dit kleine land alleen maar zwaar toenemen en de harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen kunnen verstoren. In onze editie van donderdag j.l. hebben wij reeds melding gemaakt van het feit dat er kwaadwilligen doende zijn ons land met de haar bij de oorlog in Syrië te slepen door personen uit ons land klaar te stomen voor een jihad in Syrië en aansluiting bij de organisatie Islamitische Staat (IS). Niet alleen dat deze activiteiten gevaarlijke toestanden in dit land tot gevolg zullen  hebben en religieus geweld daarbij niet uitgesloten zal zijn, wij hebben ook te letten op multilaterale relaties met bevriende naties, die de toestand in ons land nu reeds heel scherp in de gaten houden. Extremisten uit het Caribisch gebied, Nederland en andere delen van de wereld, die hier tijdelijk of voor langere duur willen neerstrijken met het ultieme doel mensen voor een externe strijd te ronselen, moeten niet meer tot ons land worden toegelaten. Ons land is de laatste tijd al genoeg op negatieve wijze in de publiciteit gekomen. Recentelijk werd er nog een rapport opgesteld in de Verenigde Staten van Amerika waarin ons land op niet mis te verstane wijze werd neergezet als zijnde een schoolvoorbeeld van een volledig gecriminaliseerde staat. We zijn ook niet vergeten dat de zoon van de huidige president onderhandelingen voerde met personen die zich voordeden als zijnde leden van de terroristische beweging Hezbollah uit Libanon. Allemaal gebeurtenissen die Suriname op een zeer verkeerde en ongezonde wijze op de wereldkaart heeft geplaatst. Als er nu ook nog mensen richting het Midden-Oosten afreizen om te gaan vechten voor IS, dan is het logisch dat Suriname helemaal in de kijker van de Amerikaanse regering wordt geplaatst. Komt nog bijkijken dat de huidige regering Trump in Washington een heel andere aanpak huldigt dan de voorgaande van Barack Obama. Daar moeten we dan ook voortdurend rekening mee houden.