Daarom zal er nooit eenheid zijn

Deze week stond in het teken van acties in ons land. Eerst deden gewone burgers ondersteund door een aantal bedrijven mee aan de protesten, maar al gauw hebben ook vakbonden en politieke partijen hun steun betuigd. Het hoofddoel is dat de regering inpakt en naar huis gaat, dat eisen de betogers. Het karakter van de acties is vreedzaam en dat is te waarderen. Echter zal de houding van bepaalde groepen maken dat de acties nooit echt een succes zullen worden, omdat ze verdeeld zijn. Kijk maar naar de houding van de ASFA. Terwijl producenten en fabrikanten tot in het diepste van hun bedrijfsvoering getroffen worden door het wanbeleid van deze regering,  sommigen moesten zelfs hun deuren sluiten vanwege grote verliezen, vindt de ASFA dat het niet opportuun is om nu de straat op te gaan om acties te voeren. Ze vindt dat er juist meer geproduceerd moet worden om het land uit de problemen halen. Wij snappen waarom de ASFA dit allemaal zegt, maar wij zullen in dit artikel dat nog even erbuiten laten. Juist de groep die meest klaagt, blijft maar aan de kantlijn staan en kijkt naar haar eigen voordeel. Dan hebben wij ook de truckhouders die vinden dat nu actie voeren,  geen goed idee is. Ze willen dat de regering eerst de ruimte krijgt om een oplossing te vinden. De regering heeft al gezegd dat de brandstofverhoging niet teruggedraaid wordt, dus op welke oplossing ze wachten, weet Joost alleen. Zo zijn er ook veel individuen die vinden dat actievoeren geen zin heeft, omdat de regering toch niet weggaat. Met zo een houding kan je nooit een eenheid vormen en is de actie bijna gedoemd te mislukken. Het betekent dat de regeringspropaganda gewerkt heeft en men heeft ingepraat op het volk. Juist de groepen en mensen die luidkeels klagen, gaan de acties uit de weg, bang voor de zon of regen maar willen wel meeplukken van eventuele goede resultaten. Kijk maar hoe heftig het er aan toe is gegaan in Frans- Guyana, het volk heeft zelfs massaal voorstellen van Parijs afgekeurd. Men wil meer geld om het land uit de grote problemen te halen en een ieder komt daarvoor op. Hier zie je jammer genoeg mensen die eerder naar hun voordeel kijken in plaats van naar het nationaal belang. Er wordt helemaal niet opgeroepen om te plunderen, maar slechts om gebruik te maken van het democratisch recht van vreedzame demonstraties. Dat mag en moet kunnen. Een volk dat zijn mond houdt, wordt dubbel en dwars uitgelachen door het kabinet dat de noodzaak tot ombuigen van het beleid aan haar laars lapt. Dus als er meerdere verhogingen komen, moeten wij volgens de ASFA geen acties voeren, maar blijven produceren en volgens de truckhouders de regering nog meer tijd geven om een oplossing te zoeken. Dus, omdat de regering ook 26 zetels heeft, moeten we ze maar hun gang laten gaan, ook al gaat het goed fout. Wat een land, wat een mensen!