NAAR DE PIJPEN

Niemand moet ons nu nog komen vertellen dat deze regering onder leiding van Desi Bouterse, niet alles doet om naar de pijpen van het IMF te dansen. De drastische verhoging van de brandstofprijzen en het afbouwen van de subsidies, behoren tot een aanpassingsprogramma dat door het IMF wordt onderstreept om over te kunnen gaan tot financiële hulp aan dit regiem. Een hulp die 478 miljoen dollar behelst en tot nader order is stopgezet, omdat de regering zich niet heeft gehouden aan het aanpassings- c.q. hervormingsprogramma dat ze met het IMF had uitgezet en ondertekend. Het IMF stelt namelijk verregaande maatregelen die moeten leiden tot het weder op spoor krijgen van de Surinaamse economie, maar ook het ernstig lijden van het Surinaamse volk inhouden.
En het is zeker wel deze regering die overloopt van arrogantie en dictatoriale maatregelen die zich niet om het lot van dit volk bekommert. Het gaat haar slechts om lijfsbehoud en het consolideren van macht. In dit opzicht verschilt ze helemaal niet van het misdadige en dictatoriale regiem van Nicolás Maduro in Venezuela, die het gehele land te gronde aan het richten is.
Het Surinaamse volk mag van het Bouterse regiem lijden en de lijdensweg is nog lang niet ten einde. Zo mag het Surinaamse volk geen moment er vanuitgaan dat de recente brandstofverhoging de laatste en meest ingrijpende is geweest. Als men besloten heeft de brandstoftarieven te koppelen aan de zwevende wisselkoers van de dollar, dan staat ons de grootste ellende te wachten en zal het rijden van je auto een luxe worden en voor velen onmogelijk worden gemaakt. Nu reeds moeten velen hun auto vaker laten staan, omdat ze het geld niet meer hebben voor benzine of diesel. Minister Welzijn praat over een minimale verhoging en gooit met percentages om aan te geven dat de verhoging niet zo een ramp betekent. Nou, de man zit nauwelijks aan en heeft nu een reeds een 10 voor impopulariteit in de wacht weten te slepen. Welzijn heeft makkelijk praten als hij de verhogingen zelf niet of nauwelijks voelt. De man zou eens een goede kijk moeten nemen in de portemonnee van de gemiddelde loontrekker in het midden van de maand. Dan praat hij zeker wel anders en zal hij inzien dat de maatregelen die de regering wenst door te voeren om in het straatje van het IMF te geraken, schandelijk zijn en wurgend voor het gehele Surinaamse volk. Maar Welzijn zit nu ook vastgeplakt op zijn zetel en wel met de stevigste Bison Kit en denkt natuurlijk ook aan dat zo felbegeerde ministerspensioen waar thans al negentien ex-bewindslieden uit de regeringen Bouterse I en II van genieten. Aan Eugene is dat pensioen nu ook in het vooruitzicht gesteld, als hij het tenminste een jaar weet uit te zitten. Maar intussen zit de regering Bouterse II vreselijk in de financiële knoei en is ze niet eens in staat pensioenen uit te betalen aan seniorenburgers uit overheidsdienst. Het is een grove schande dat het zover heeft kunnen komen. Aan het begin van het jaar stelde een economist dat de regering het IMF wederom zal moeten omhelzen, anders komt ze in het midden van het jaar helemaal klem te zitten. Er volgen naar onze mening dan ook een scala aan maatregelen om de kas van de regering te spekken en daarvoor zal het volk moeten bloeden.
Zijn we vergeten dat volgens het IMF alle subsidies moeten worden afgebouwd en dat het overheidsapparaat moet worden gesaneerd. Dat wil zeggen dat lantimans in een later stadium ook hun baan zullen verliezen. Ook zijn de nuts-voorzieningen volgens de visie van het IMF nog niet voldoende verhoogd. En dan vindt meneer Bouterse en zijn regeerteam het de gewoonste zaak van de wereld om de rij- en voertuigenbelasting wederom te introduceren.
En de tarieven die men eventjes heeft bedacht liegen er niet om. De bezitters van de zwaardere voertuigen zullen eventjes duizenden SRD’s lichter worden gemaakt. En zelfs voor de kleinste wagens met niet meer dan 4 zitplaatsen, ben je in één keer honderden SRD’s kwijt. Plukken en nog eens plukken om dit regiem aan meer geld te helpen.
Hebben we er wel bij stilgestaan dat elke verhoging in het salaris van bijvoorbeeld een ambtenaar, ook met dezelfde snelheid weer wordt teruggehaald bij de pomp en andere financiële verzwaringen die de overheid van plan is door te voeren? Met de ene hand ge-ven en met de andere weer terugnemen, dat wordt het en niets anders. Het Suri-naamse volk wordt uitgebuit om een regiem dat zes lange jaren wanbeleid heeft gevoerd en miljarden heeft verspild, overeind te houden. Een regiem dat de monetaire reserves heeft vernietigd en de SRD vreselijk in waarde heeft doen dalen, dat regiem tracht zich thans staande te houden over de ruggen van dit volk. Maar het overgrote deel van het volk is doodmoe en grotendeels al straatarm ge-raakt. Dit deel van het volk zal het niet langer pikken en roert zich nu reeds.
De komende tijd zullen we zien of dit volk wederom zal slikken wat het door de strot geduwd heeft gekregen of dat het op gepaste wijze van zich zal laten horen.
In Frans-Guyana hebben we thans een Guyaanse Lente en wij maken ook deel uit van de Guyana’s, dus regering, u bent ernstig gewaarschuwd.