SLECHTERE NAAM

We krijgen een steeds slechtere naam door de grote drugsvangsten die hier en in het buitenland worden gedaan. Onlangs werd er een vissersvaartuig buiten onze territoriale wateren geënterd door de Amerikaanse kustwacht dat zeker 1.500 kilometer in oostelijke richting vanuit de basis op Puerto Rico was gevaren om een opmerkelijke vangst van 4.000 kilo cocaïne te doen. Vanwege de overheid waren we wel heel erg snel om te reageren en te stellen dat we niets met deze vangst te maken hebben en dat die ruim buiten onze wateren werd gedaan. Feit is wel dat de Amerikaanse kustwacht heel ver buiten zijn gebruikelijke controlegebied is gekomen om deze enorme vangst te doen. Wie zou anders uit dit gebied het drugsschip achterna moeten gaan? Onze kadewacht zeker, die ligt alweer maanden lang afgemeerd aan de SMS-steiger. Er gebeuren zeer vreemde dingen in ons land. De afgelopen week werd ook gemeld dat een handelaar in schroot in Nederland in problemen is geraakt, omdat hij zijn schroothandel zou misbruiken voor de drugshandel en het witwassen van misdadig verkregen financiële middelen. Ook in Suriname zou dezelfde persoon een schroothandel hebben en oudijzer exporteren. In Nederland is men er thans van overtuigd dat de man zijn vermogen heeft opgebouwd met crimineel geld. Ook politici in ons land hebben al uitlatingen gedaan waaruit opgemaakt kan worden dat men binnen het huidige kabinet de andere kant opkijkt wanneer het gaat om lieden die zich bezighouden met misdadige praktijken en dat de gelden verkregen uit deze praktijken, worden gebruikt om onze economie die geplaagd wordt door een enorm deviezentekort, aan de praat te houden. Het is bekend dat Suriname al jaren een doorvoerhaven van vooral cocaïne richting West-Europa en andere bestemmingen is. De anti-drugsorganisaties in West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika, houden ons thans zeer nauwlettend in de gaten en zijn van plan de aandacht op ons land verder te intensiveren. Recentelijk deelde onze minister van Justitie en Politie mede dat de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency, DEA, wederom kantoor zal houden in Paramaribo, na kort na augustus 2010 verhuisd te zijn naar Guyana. Het behoeft geen betoog dat de Amerikanen de druk op ons land hebben verhoogd en dat daarom de Surinaamse regering heeft besloten de DEA wederom te inviteren. Juist omdat er ernstige aanwijzingen zijn dat Suriname ook betrokken is bij het witwassen van crimineel verkregen geld, zijn ook grote buitenlandse banken zeer voorzichtig geraakt bij het aangaan van banktransacties uit ons land. Wij moeten dan ook zeer goed op onze schreden letten en te allen tijde voorkomen dat we geen overmakingen meer kunnen doen naar het buitenland, omdat er criminelen zijn die de eens zo goede naam van ons land finaal aan het verpesten zijn door hun misdadig handelen. Vooral bonafide ondernemingen die absoluut niets van doen hebben met witwaspraktijken, zullen bij een boycott daar groot nadeel van ondervinden. We mogen aan deze situatie zeker niet schouderophalend voorbij gaan. Het is dan ook een goede zaak dat de DEA wederom in ons land gevestigd wordt. Alleen het feit al dat we wederom openstaan voor de DEA, zal de argwaan die er thans heerst en die zelfs toeneemt, voor een groot deel wegnemen.