Positief vooruitzicht toerismesector

Vrijdag 17 maart heeft Gerrold Vismale, manager Data & Research van Stichting Toerisme Suriname (STS), de toeristische cijfers van het jaar 2016 bekendgemaakt. Over de gehele linie is er een stijging van 12,8% te bespeuren voor inkomend toerisme over het kalenderjaar 2016 in vergelijking met 2015. In het eerste kwartaal van 2016 waren de vooruitzichten niet erg rooskleurig. De toerismestroom kwam niet echt op gang. Waar dit aan ligt, zal onderzoek uit moeten wijzen. Na het eerste kwartaal nam het aantal bezoekers toe en kwamen de cijfers er beter uit te zien. Van de twaalf belangrijkste marktsegmenten is de toename of afname berekend tussen de kalenderjaren 2015 en 2016. Bij zeven van deze twaalf landen is er een toename geconstateerd. Vanuit China is de toename van toeristen met 23,42% het grootst. Vanuit Nederland is de toename het kleinst, maar de meeste toeristen die naar Suriname komen, zijn afkomstig uit Nederland. Maar liefst 93.894 Nederlanders brachten in 2016 een bezoek aan ons land. Helaas is er bij de overige vijf landen een afname geconstateerd. De grootste afname is afkomstig uit Frankrijk. Deze afname is maar liefst 75,30%. De variabelen van het doel van het bezoek en accommodatie kunnen helaas niet gegenereerd worden, vanwege een paar wijzigingen die eerst aangebracht moeten worden aan het Border Management System (BMS).  Naast het bekendmaken van de cijfers is ook het contract voor de samenwerking tussen STS en de United Tour Guides of Suriname gisteren getekend.  UTGS zorgt ervoor dat gidsen kwalitatieve trainingen krijgen, waarna ze toeristen kunnen begeleiden tijdens een tour. Gidsen die de trainingen hebben gevolgd, kennen de standaarden, weten om te gaan met de toerist en alles daaromheen. UTGS gaat gedeeltelijk gebruik maken van het Tourist Informatie Centrum (TIC) Fort Zeelandia als kantoor. Zij zullen daar op donderdag en vrijdag bereikbaar zijn voor gidsen, aankomende gidsen en geïnteresseerden. Ook zullen vanaf deze locatie activiteiten worden georganiseerd en tours kunnen worden geboekt.

door Nadine Kip