MISDADIG

Welk regiem is zo misdadig om de stroomvoorziening van een ziekenhuis af te sluiten, omdat de rekening voor deze nutsvoorziening niet tijdig is voldaan? De EBS, een parastataal, waar de overheid het voor 100 procent voor het zeggen heeft , heeft de euvele moed kunnen opbrengen om de stroomvoorziening van het Diakonessenhuis af te sluiten omdat de stroomrekening nog niet was voldaan. Cruciale afdelingen werden doodgewoon van de stroom afgesloten en daarbij werden mensenlevens direct in gevaar gebracht. De kinderpolikliniek, de zwagerschapspolikliniek en andere belangrijke ruimtes, werden door de EBS afgesloten. Uiteindelijk besloot minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, in te grijpen en de stroomtoevoer te doen herstellen. De vraag die onmiddellijk in deze kwestie rijst, is welke onverlaat de opdracht heeft gegeven tot het afsnijden van de stroomvoorziening van deze ziekeninstelling. Ziekenhuizen behoren tot de laatste instellingen die je als nutsbedrijf dient uit te schakelen, of het nou om stroom of water gaat. En toch heeft de een of andere figuur met beslissingsbevoegdheid binnen de EBS, besloten om een ziekenhuis gedeeltelijk af te sluiten en levensbedreigende situaties te bewerkstelligen. Minister Dodson dient uit te zoeken wie deze waanzinnige beslissing genomen heeft en er dient naar onze mening zeker een kop te rollen. Het is ons niet onbekend, dat de overheid als grootste wanbetaler ook zwaar bij het Diakonessenhuis in het krijt staat. Ook de vergoedingen die er vanwege de overheid aan het Diakonessenhuis moeten worden betaald voor bewezen diensten, worden niet tijdig door de overheid betaald. En dan toch eenzijdig overgaan tot het afsluiten van de stroomvoorziening aan het Diakonessenhuis? We wensen ook nog te memoreren hoe vaak de overheid in gebreke is gebleven bij het overmaken van de subsidies aan de Medische Zending, die ook vanuit het Diakonessenhuis opereert. De Medische Zending kan tot op heden niet naar behoren functioneren, omdat de overheid zeer gebrekkig of niet over de brug komt met subsidiegelden. Maar de overheid wenst wel dat de gezondheidszorg in het binnenland op het gewenste niveau blijft. Wie houdt wie voor de gek in dit land? Als de overheid wenst dat het Diakonessenhuis op tijd ertoe moet overgaan zijn stroomrekeningen te betalen, dan moet Lanti ook op tijd haar rekeningen aan de instelling betalen. En het mag naar onze mening nimmer meer voorkomen dat de EBS door een opdracht van een onverlaat, ertoe overgaat de stroomtoevoer naar een dergelijke instelling af te sluiten, omdat een rekening niet tijdig is voldaan. Eigenlijk zou Parmessar door deze enorme misser in zijn beleid moeten opstappen. Maar zover zal het wel niet komen, omdat de NDP graag zand strooit over haar eigen kardinale missers.